2011 рік

Автор: Юрій Липа
10.10.2016

У книжцi лiкаря-фiтотерапевта i письменника Ю. І. Липи (1900–1944) простежено українськi традицiї лiкування травами, вмiщено ботанiчнi описи рослин, пропонованих для домашньої аптечки, вказано їх

...
Автор: М.І.Говоруха
03.06.2016

Перед неупередженою людиною, мислячим рядовим громадянином любої країни виникають простi житейськi питання:

Автор: Валентина Краснянська
02.06.2016

Дорогi мої, шанованi українцi! Я щиро вдячна всiм, i керiвникам конференцiї – цього прекрасного дiйства за те, що я є тут в запрошеннi. Я вперше на такому дiйствi, я у захватi вiд того, що почула

...
Автор: Олеся Сінчук
01.06.2016

Я дякую, Учителю величний
За сяйво зір на рідному обличчі,
За сонця ніжність, що крізь мене ллється,
За кожну мить, що пророста із серця...

Автор: Віталій Єфтименко
01.06.2016

1. Українськi прислiв’я суть народна мудрiсть. Пояснимо поняття мудрiсть з позицiй санскриту.

Муда – настрiй, радiсть. Дрi – iнтенсивнiсть, рух,

...
Автор: Упорядник Світояр
01.06.2016

Лiкування глиною

Автор: Оксана Шевчук
31.05.2016

В основу вищезгаданої методрозробки лiг частковий переклад книги Гюнтера Мейєра – «Рослиннi фарби», яка вийшла друком в 1994 роцi у Швейцарiї, i примiрник якої вiн менi переслав. Автор залюбки

...
Автор: Галина Хоткевич
31.05.2016

1. Живоноснi рослини, бiогеннi

Автор: Тетяна Андрєєва
31.05.2016

Якi проблеми можуть проявитися пiзнiше

Автор: І.В. Гриценко
30.05.2016

Сучасний свiт перетворив поняття «тверезiсть» на незрозумiле поняття, яке часто пов'язують з релiгiйним сектантством. На справдi ж тверезiсть – це природнiй стан людини, в якому вона має

...
Автор: Руслан Морозовський
30.05.2016

То нищимо хрести,
То знову воздвигаєм.
О, Господи, прости,
А що ми з того маєм?

Автор: Лариса Горенко
27.05.2016

У сучасних теоретико-свiтоглядних дослiдженнях актуальним постає проблема перегляду та переосмислення суб’єкт- об’єктної схеми традицiйної гносеологiї i створення нової концептуально-фiлософської

...
Автор: Волелюб Добжанський
26.05.2016

Скiльки рокiв може жити людина?

Автор: Віктор Вороб'ов
25.05.2016

Постанова проблеми. Усе бiльше i бiльше число країн свiту (США, Японiя, Арабськi Емiрати, Китай, Росiя, Іспанiя, Естонiя, Пiвденна Корея, Бразилiя i тощо) роблять ставку на

...
Автор: Іван Просяник
25.05.2016

Свiт Землi надзвичайно тендiтний. XXІ столiття поставило цей Свiт разом з людиною на край безоднi. Цивiлiзацiя, що нехтує Законами розвитку Всесвiту, Законами Живої та Неживої матерiї,

...
Автор: Віктор Бабій
24.05.2016

Тему психiчного та духовного здоров'я дiтей, пiдлiткiв та молодi – ЗМІ обминають десятою дорогою. Подекуди можна подивитись та почути про стан фiзичного здоров'я, про проблеми фiзичного виховання

...
Автор: Роман Безус
24.05.2016

Початок cвiтової фiнансової кризи, вкотре за iсторiю людства, продемонстрував його не здатнiсть ефективно прогнозувати своє майбутнє, навiть з врахуванням, здавалось, повного контролю над такою

...
23.05.2016

Люди загинуть вiд незнання iстинного свiту,
або вiд невмiння користуватися законами природи.
Напис на пiрамiдах
Землю

...
Автор: Сергій Маслюченко
23.05.2016

Небагато знайдеться оптимiстiв, котрi б стверджували, що українське суспiльство знаходиться на високому рiвнi розвитку. Пошук шляхiв його оновлення, вдосконалення, реформування є актуальним в

...
Автор: Сергій Маслюченко
23.05.2016

Частина І

Медіа