Спецпроект

Юрій Липа

У книжцi лiкаря-фiтотерапевта i письменника Ю. І. Липи (1900–1944) простежено українськi традицiї лiкування травами, вмiщено ботанiчнi описи

...

М.І.Говоруха

Перед неупередженою людиною, мислячим рядовим громадянином любої країни виникають простi житейськi питання:

  1. чому перiодично
...

Валентина Краснянська

Дорогi мої, шанованi українцi! Я щиро вдячна всiм, i керiвникам конференцiї – цього прекрасного дiйства за те, що я є тут в

...

Віталій Єфтименко

1. Українськi прислiв’я суть народна мудрiсть. Пояснимо поняття мудрiсть з позицiй санскриту.

Муда

...

Упорядник Світояр

Лiкування глиною

Плеврит. «Варити картоплю «в

...

Оксана Шевчук

В основу вищезгаданої методрозробки лiг частковий переклад книги Гюнтера Мейєра – «Рослиннi фарби», яка вийшла друком в 1994 роцi у

...

Галина Хоткевич

1. Живоноснi рослини, бiогеннi

Найкращий спосiб харчування по якостi, це зерна на початку перiоду

...

Тетяна Андрєєва

Якi проблеми можуть проявитися пiзнiше

Як тютюновий дим впливає на дихальну систему

...

І.В. Гриценко

Сучасний свiт перетворив поняття «тверезiсть» на незрозумiле поняття, яке часто пов'язують з релiгiйним сектантством. На справдi ж

...

Лариса Горенко

У сучасних теоретико-свiтоглядних дослiдженнях актуальним постає проблема перегляду та переосмислення суб’єкт- об’єктної схеми

...

Медіа