Людина - триєдина Творча Сутність

 1. Людина є або триєдиною (Дух-душа - плоть) або двоєдиною інформаційною (душа-плоть) Сутністю. Завдяки тому, що її складовою є Дух і душа, час житт я людини вимірюється сотнями-тисячами років (кількість втілень Духу-душа в плоть є індивідуальною - в когось сотні, в когось одне-два втілення).
 2. Дух є складовою конкретної людини і одночасно є власністю Самого Творця Всесвіту. Творець надає Дух Людині в оренду для реалізації послідовних етапів Навчання - Творення - Вдосконалення. Дух забезпечує життєспроможність душі і плоті. Час існування Духу - Вічність!
 3. Душа є інформаційною Матрицею людини, яка визначає життєдіяльність всіх клітин плоті і зв'язок людини з Творцем Всесвіту. Час існування душі визначається кількістю втілень, необхідних людині, щоб пройти всі щаблі Навчання - Творення - Вдосконалення в умовах планети Земля. Це можуть бути тисячі років, а може і бути 300 років.
 4. Плоть людини - це клітини, тканини, ограни, сформовані з речовин планети Земл я і надані Планетою Духові-душі людини для реалізації чергового втіленого етапу Еволюції. Час існування плоті - одне втілення (в середньому 50-80 років).
 5. Фактично і практично людина, яка дбає про своє успішне Триєдине Вдоскона- лення, підіймається вгору по Щабля х Ієрархії Духу, жив е Вічність, тому що Дух (складова Творця Всесвіту) стає її власністю!!!
 6. Людина як будь-яка складова Всесвіту є дуальною інформаційною істотою - в ній поєднані 2 антагоністичні інформаційні істоти - СпівТворець і Противник Задумів Творця.
 7. Основним завданням Творця Всесвіту є реалізація процесу Еволюції Духу (процесу Навчання - Творення - Вдосконалення) СпівТворець і Противник Задумів Творця виступають в Ролі Тези і Антитези по відношенню один до одного. Там, де відсутній один з антагоністів, припиняється процес Навчання - Творення - Вдосконалення! Дуальне існування обох антагоністів є обов'язковою умовою реалізації процесу Еволюції Духу! Ініціація - Формування - Реалізація процесу Навчання - Творення - Вдосконалення відбувається завдяки протидії СпівТворця і Противника Задумів Творця.
 8. Всесвіт, і відповідно, планета Земл я та людина створені досконало. Наше завдання: - підтримувати постійний Світловий зв'язок з Творцем Всесвіту; - пізнавати та вивчати Правила Творця; - виконувати Правила Творця повсякденно, повсякчас. Будь-які життєві події розглядати з позицій відповідності своїх думок - Слів - вчинків Правилам Творця Всесвіту.
 9. Людина - інформаційна істота. Людина - ніби радіоприймач, який може працювати лише в певному діапазоні радіочастот - ні вище, ні нижче! Діапазон думок, слів, вчинків людини визначає зміст інформації, яка щоденно, щогодинно наповнює людські тіла чере з З МІ (теле-, радіо-, друковані засоби), чере з вживання їжі, питної води, різних напоїв. Діапазон інформаційних частот людини можна опустити в інформаційну глибоку брудну, руйнівну, нечисту яму завдяки озвученню, відеопоказу - інформації страху, насилля, хвороб, заздрощів, помсти, збройних сутичок, матеріальних втрат , зневіри, страждань і. т. д. Діапазон інформаційних частот людини можна підняти до Світла, Чистоти, Творчості завдяки читанню - озвученню Живого Слова, пізнанню Правил Творця, руху Шляхом Триєдиного Вдосконалення. Очевидно 2-й варіант, варіант Світла - цікавіший! За умови реалізації 2-го варіанту - наповнення Світлом людських тіл,- думки, слова, вчинки і, відповідно, житт я людини стає успішним, гармонійним, Світлим!
 10. Для того, щоб бути успішним, творчим, Світлим, слід знати, пам'ятати, повсякчас дотримуватись 15-ти основних характерних ознак СпівТворця:
  • Навчання-Вдосконалення.
  • Творення-Вдосконалення.
  • Стійкість до спокус.
  • Персональна відповідальність.
  • Правдивість.
  • Працелюбність.
  • Самодостатність.
  • Корисні плоди життєдіяльності.
  • Вдячність.
  • Любов до ближнього.
  • Дотримання гігієни харчування.
  • Воля.
  • Хоробрість.
  • Честь і совість.
  • Чистота, Світло своїх тіл.
  Щоб запобігти виникненню збиткового руйнівного стану, слід знати, пам'ятати і остерігатися 15-ти основних характерних ознак Противника:
  • Неосвіченість.
  • Руйнація.
  • Марнославство.
  • Безвідповідальність
  • Брехливість.
  • Лінивість.
  • Залежність.
  • Руйнівні плоди життєдіяльності, безпліддя.
  • Зневага.
  • Егоїзм.
  • Порушення гігієни харчування.
  • Кріпацтво, рабство
  • Боягузництво.
  • Безчестя.
  • Інформаційна нечисть, бруд тіл.
 11. Процес Навчання - Творення - Вдосконалення Духу безмежний і вічний у Всесвіті!
 12. Чергове втілення людини на планеті Земл я є одним з чергових етапів постійного динамічного Навчання - Творення - Вдосконалення Духу, душі і плоті.
 13. Від моменту народження Триєдиної Втіленої Творчої Сутності до моменту біологічної смерті людина щоденно, щогодинно, щохвилинно проходить курс Навчання - Творення - Вдосконалення. Кожна Подія, в якій людина бере участь, є Тестом на відповідність Правилам Творця! За кожну думку, Слово, реалізовану дію - вчинок людина несе цілковиту персональну відповідальність перед Творцем Всесвіту згідно Правил Навчання - Творення - Вдосконалення!
 14. Кожна жива істота, яка проживає в межа х Всесвіту, перебуває під пильним, постійним, неусипним Оком Творця. Кожен рух, Слово, думка зчитуються, аналізуються, оцінюються. Для чого? Чому? Тому що кожна жив а істота, незалежно від свого усвідомлення, розуміння, бажання щохвилини, щосекунди, щомиті проходить процес Навчання - Творення - Вдосконалення, формує своє минуле, сьогодення, майбутнє. Саме за змістом думки, Слова, реалізованої дії - вчинку оцінює людину Творець. Оцінює, і відповідно до Правила Причинно-Наслідкового зв'язку, реагує!!!
 15. Кожен Урок Навчання - Творення - Вдосконалення проходить в 4 послідовних етапи:
  • Запитання - тестування
  • Відповідь
  • Оцінка
  • Заохочення (нагорода або покарання).
  Підсумком кожного Уроку Навчання - Творення - Вдосконалення є наповнення людських тіл Світлом або інформаційним брудом. Відповідно, Людина, наповнена Світлом, підіймається на щабель вище до світу Сонячного. Людина, наповнена інформаційним брудом, по щаблях спускається у світ Збитковий.
 16. Основним завданням Людини як Втіленої Творчої Сутності є:
  • підтримання Світлового Єднання з Творцем (наповнення всіх трьох Людських тіл Світлом) за допомогою Живого Слова;
  • пізнання Правил Творця;
  • виконання Правил Творця в повсякденному житті.
 17. Сенс житт я Людини, яка є втіленою триєдиною Творчою Сутністю (Дух-душа - плоть) полягає не в тому, щоб народитися, їсти, спати, тішитися матеріальними здобутками, народити собі подібних і померти. Сенс житт я в тому, щоб успішно, РАдісно пройти черговий втілений етап Триєдиного Навчання - Творення - Вдосконалення в умовах планети Земля , серед представників людської спільноти. Шлях людини до успішного гармонійного сьогодення та майбутнього лежить тільки через постійне Триєдине Навчання - Творення - Вдосконалення - Духу; - душі; - плоті за допомогою Живого Слова!!! Живе Слово Творить Життя!

Самоусвідомлення: Ми-Українці!

Відо-вістичні заповіти пращурів до роду Руси-України.

 1. Не йдіть за Тьмою, а йдіть за Світлом, бо ті, що йдуть за Тьмою, згинуть дочасно. Хто йде за Світлом, обряще Житт я Світле, вічне!
 2. Пізнавайте Мудрість Творця Єдиного і обрящите Світло Творця на Шлях у своєму!
 3. Не живіть за законами, що створили люди, щоб позбавити вас свободи, а живіть по Правилам Творця Єдиного!
 4. Не їжт е їжу з кров'ю, бо будете яко звірі хижі, і хвороби занапастять вас. Ви споживайте їжу чисту, що росте на полях ваших, в лісах, садах ваших, отримаєте ви тоді сили великії!
 5. Не продавайте ви Землю свою за злато і срібло, бо прокляття ви на себе накличете, і не буде вам прощення в усі дні! Ученими світу визнано, що саме з Придніпров'я пішла в світи індоєвропейська культура, тут в людській спільноті формувався фундамент індоєвропейських мов. До речі, наш предок із Мізинської стоянки (Чернігівська область, Коропський район), який жив 20 (!) тисяч років до нової ери, вже в той час був розвинутою людиною, витворив основні Духовні напрямки майбутньої цивілізації:
  • релігія (поняття про Дух і душу);
  • астрономія (місячні, сонячні календарі);
  • система сакральних знаків-символів (піктографічне письмо, числа);
  • мистецтво (ансамбль музичних інструментів з мамонтових кісток);
  • високоестетичне гончарне мистецтво (вироби мали ознаки знаменитої опішнянської кераміки;
  • побутова естетика - браслети-меандри, які були кращі за античні меандри, більш пізньої (на 18 тисяч років) доби.

Зрозуміло, щоб досягти такого рівня розвитку, наш пра-прадід мусив вміти мислити, а значить - і говорити! Адже думка формується словами!

Висновок: ще 22 тисячі років до Різдва Христового наш пра-пра-прадід вмів мислити - розмовляти - Творити!

Багато вчених світу визнають, що саме на теренах України виникла перша земна цивілізація і звідси вже поширилася по всій Планеті!

Перші згадки про людську спільноту, представники якої вміли писати, а значить - промовляти Слова - передавати інформацію, а значить - мислити, говорити Творити, ми знаходимо у вигляді наскельних написів-текстів на території та к званої Кам'яної Могили під Мелітополем (цю територію назвали так наші сучасники, тому що в цій місцевині розташована велика кількість каменів у формі кола).

«Радісно плуг землю оре!» - розшифрував московський шумеролог Анатолій Кифішин наскельний напис в Кам'яній Могилі. Час написання цього тексту, згідно висновків експертів-археологів, близько 9 тисяч років до наших днів.

І місцевину під Мелітополем насправді називали «Храмом Сонця». Це був Духовний центр, в якому проходили Навчання- Творення-Вдосконалення наші предки.

Країну називали Аратта, що, згідно змістової інформації, означає: А - активний, динамічний рух; РА - Сонце - Бог; ТТА - послідовник.

Висновок: назва «Аратта» означала «Держава активних послідовників Сонця!»

Територія держави Аратт а простягалася зі сходу на захід від річки Дніпро до Дунаю, з півночі на південь від витоків Дніпра до берегів Чорного моря. Населяли її люди праці - землероби, які вперше в історії людства приручили коня, створили колесо і плуг (в світовій науці визнано, що людська цивілізація почалася з винайденого колеса і прирученого коня).

В той час, коли за межами Аратти більшість людей існувала в умовах первісного общинного ладу, представники духовної і наукової еліти пра-України користувалися місячними, Сонячними, планетарно - зірковими календарями, будували великі, гарні, гармонійні міста, навчали громадян своєї країни Правилам Творця.

З кінця УІІ, на початку VI тисячоліття до н.е. з'являєтьс я перше державне утворення - Аратта. Нагадаю читачам, що рабовласницькі Шумер і Єгипет виникли на Сході на рубежі IV -ІІІ тис. до н.е. Шумери вважали себе вихідцями з Аратти! Ці уявлення підтверджуються археологічними і лінгвістичними відкриттями 40-90 років ХХ століття. Протошумерські написи і зображення були знайдені на теренах України.

Найголовнішою ознакою держави є влада. На чолі першої у світі держави - Аратти була Духовна влада - влада давньоукраїнських жерців! Духовенство Аратти створило на території держави капища і святилища, найбільші з них вчені назвали обсерваторіями - Козоровичі під Києвом, Бурти під Чигирином та ін.

Капища і святилища виконували не лише роль обрядових центрів, повсюдного запровадження календарів, але і відтворюючого (!) господарства - хліборобства і скотарства, Навчання Правилам гармонійного проживання, плекання рідної культури.

Дуже важливо наступне: - держав а Аратт а виникла в добу мирної демократії на чолі з Духовними лідерами; - державність виникла не в рабовласницькому Шумері, а в демократичному суспільстві, на 1500 років раніше виникнення наступної держави - Шумера.

З часом держав у почали називати «Трипілля» - країна трьох полів:

 1. матеріального - Яв,
 2. душевного - Нав,
 3. lуховного - Прав.

Саме таким зображено трьохрівневий світ на глиняних гончарних виробах трипільської культури. Наші предки, наприклад, зображали трьохрівневого чоловіка: ноги і тулуб до пояса якого знаходилися на рівні Яві - світу матерії; від поясу до голови - на рівні Наві - душі; голова - на рівні Праві - Духу.

Ще до формування інших відомих великих цивілізацій (час створення гончарних виробів датований 6-7 тисячоліттям до нашої доби) на гончарних виробах представники Аратти і трипільці зображали символи дуальності світу: світле - темне; біле - чорне; лідер (ян) - громада (інь)

Символи вічності і безмежності, які набагато пізніше почали зображувати на своїх гончарних виробах представники народів східної Азії, ми знаходимо на глиняних виробах жителів Аратти, які були виготовлені ще сім тисяч років до нашої доби!

Символ Сонцеруху (Сварга), який надалі бачимо в традиційних зображеннях буддистів, ще раніше був зображений нашими предками на гончарних виробах (6 тисяч років до нашої доби).

Уперше в світі на теренах Трипілля з'явилось сільське господарство і промисловість.

«Коні вперше були приручені в степах України понад 4350 років перед Христом», - такий висновок американських археологів Райнера Бергера і Лайнера Проча (каліфорнійський університет), і зроблений він на основі археологічних розкопок поблизу українських сіл Усатово, Дереївка, Євминка, де в культурних шара х V тис. до н. е знайдені кістки коней, залишки коліс і упряжі! Уперше трипільці приручили корову, створили колесо і воза, зорали першу ріллю, посадили злаки, городину і плодові дерева. Трипільці в результат і складної селекції вивели не дику, а культурну пшеницю (було злучено в гармонійну сув'яз ь хромосоми найкращих диких форм).

Уперше в світі трипільці почали будвати дво- і триповерхові будинки, звели храми, обсерваторії, магістральні траси, фортифікаційні споруди (Змієві вали).

В Трипіллі вперше у світі з'явилас я космогонія, астрономія, математика, медицина, агрономія. Наші предки - трипільці - точно обрахували радіус Землі, орбіти планет, тривалість місяця з точністю 0, 9 секунди, тривалість сонячного року з точністю 0, 4 секунди.

Трипільські астрономи досконало знали зоряну карту неба, рух небесних світил. Примітивні обсерваторії були майже в кожному селищі - при храмах.

Трипільці першими створили числові ряди, астрологію.

Жодна світова цивілізація не спроможна зрівнятися з цивілізацією Трипілля ні за площею - від Дунаю до Дніпра (із захоlу на схід), від Чорного моря до нинішніх кордонів з Росією (з півдня до півночі), - ні за часом успішного розвитку - з 5700 р. до 2000 р. до н.е.!

Величезний вклад в Світове мистецтво, сакральність, духовність, писемність білої раси. Тисячі піктографічних знаків, в тому числі знаменитий «Ін-Янь», який з'явився на території Далекого Сходу на 2 тисячі років пізніше.

На сьогоднішній день археологи відкрили 204 трипільських поселення, багато з яких міста-гіганти: Майданецьке - 340 га, з населенням біля 15 тисяч чоловік, Таллянки - 430 га, більше 20 тисяч чоловік! Для прикладу, в Римі за 2 тисячі років по тому жило лише біля 5 тисяч чоловік.

Трипільська цивілізація вже в V—III тисячоліттях до Різдва Христового користувалося мідними виробами, вирощувал а дванадцять злакових культур: жито, ячмінь, три види пшениці та інші.

Свасті «Сонце у русі» - первісні обереги білої раси, спаплюжені нацистами в 20-му столітті нашої доби, зара з повертаються до нас як символ безперервного, динамічного, вічного Рух у Шляхом Вдосконалення!

Наші трипільці є тими індоєвропейцями, які розселялися у ІІІ-ІІ тисячоліття до Різдва Христового, започаткувавши всі європейські нації від греків до британців, від італійців до німців.

Світові науковці - генетики, антропологи, мовознавці, історики визнають: Трипільська цивілізація є колискою європейських народів! Українська нація доби держави Аратти, Трипільської цивілізації є фундаментом всіх європейських націй!

Наші предки - жителі Аратти і Трипілля найбільше уваги приділяли саме процесу розвитку Духу як найвищій сутності Людини, який водначас є сутністю Творця Всесвіту. Навіть більшість правил буття наших предків були цьому підпорядковані:

 1. Вони чітко усвідомлювали, що фізичне тіло є лише тимчасовим одягом - інструментом, необхідним Духу - душі, для реалізації чергового втіленого етапу Навчання - Творення - Вдосконалення в умовах планети Земля.
 2. Усвідомлюючи цю Істину, предки трипільці майже однаково РАдо вітали:
  • народження дитини - втілення Духу - душі в плоть;
  • смерть людини - прощання Духу і душі з фізичною плоттю.

Іншими словами - РАдо вітали:

 1. успішний початок чергового втіленого етапу Навчання - Творення - Вдосконалення Духу-душі в умовах планети Земля - народження;
 2. успішне завершення чергового втіленого етапу Навчання - Творення - Вдосконалення Духу-душі в умовах планети Земля - перехід Духу у Вогняне Поле, душі - на інформаційну сферу Землі для подальшого Вдосконалення, але вже без фізичної плоті - фізична смерть. Припинення життєдіяльності фізичної плоті могло бути очікуваним:
  • смерть фізичного тіла в зв'язку зі старістю - непридатністю плоті до подальшого перебування у ньому Духу-душі;
  • руйнацією фізичного тіла на полі бою, де людина реалізувала себе в Ролі воїна - захисника Вітчизни.
  Припинення життєдіяльності фізичного тіла могло бути неочікуваним:
  • руйнація фізичного тіла в результат і земних катаклізмів - буревій, землетрус, повінь;
  • неочікуваної смерті від рук підлого вбивці. Трипільці усвідомлювали - навіть на той час незрозуміла подія, є однією з реалізованих подій власного чергового етапу Навчання - Творення - Вдосконалення! Завданням Духу-душі, які покинули зруйноване фізичне тіло є зрозуміти причину реалізації цієї неочікуваної події для того, щоб в наступному втіленні пройти гармонійно, без руйнації свій черговий життєвих шлях.
 3. Фізичне тіло померлого спалювали (фактично протягом кількох годин повертали плоть у вигляді попелу назад планеті Земля).

Для чого саме таким чином трипільці прощалися з фізичною плоттю померлого?

Відповідь:

 1. Полегшити, прискорити процес переходу Духу-душі на Вогняне Поле та інформаційні рівні Землі для подальшого Навчання - Творення - Вдосконалення.
 2. Полегшити планеті Земл я процес утилізації мертвого фізичного тіла.
 3. Найголовніше!!! Не спонукати живих людей служити мертвій матерії, цим самим руйнуючи свій Дух і душу! Не допустити руйнації Духу-душі, які покинули фізичну плоть (наприклад, діда Івана)!

Поясню:

 1. Я думаю, більшості читачам зрозуміло, що фізичне тіло - це лише одяг, оболонка для Духу і душі, орендований тимчасово у планети Земля ! Адже ніхто не плаче з а штанями, сорочкою, платтям, взуттям, які зносилися, стали непридатними для використання і викинуті на смітник! Адже ніхто не служит ь і роками не піклується про клаптик землі, в якій розмістили зношений, непридатний одяг! Коли людина служит ь мертвій матерії, вона вібрації (об'єм Світла) своїх тіл занижує до рівня цієї мертвої матерії - відбувається руйнація живої людської Сутності - Духу! Наші предки - трипільці - розуміли, що коли людина плаче, стражда є по причині фізичної смерті ближнього, вона фактично піддає сумніву Істинність Волі Творця, який визначає час народження і час фізичної смерті людини. Народження - це втілення Духу і душі у фізичне тіло. Фізична смерть - прощанняДуху і душі з фізичним тілом.
 2. Мудрі люди не плачуть, не руйнують щороку Дух і душу діда Івана, які покинули знесилену плоть. Ці Дух і душа втілилися в нове дитяче фізичне тіло, яке вже зовуть Бориславом, в якому Дух і душа радісно, гармонійно, активно проходять черговий етап Навчання - Творення - Вдосконалення (в побуті цей етап люди називають життям)!!! Не варто заважати реалізації процесу еволюції! Процес постійного динамічного розвитк у Духу-душі-плот і триває далі щомиті!!!

31

***

Система державного управління Арат - ти і Трипілля була відображенням вертикальної Духовної Ієрархії (Ієрархії Системи Управління Світлом) - Вертикальної Ієрархії Правління. Ми знаємо, що цей принцип управління випробуваний протягом мільярдів - трильйонів років (вимір часу умовний, насправді час Еволюції - Навчання - Творення - Вдосконалення вирахувати неможливо, практично він безмежний!)

Відображенням принципу Вертикальної Ієрархії Правління був також сімейний союз трипільців, де з погодження членів сім'ї (зазвичай чоловіка і дружини) визначали главу сім'ї. Главою міг бути як чоловік так і дружина - в залежності від того, в кого міцніший Дух, відтак, кращі здібності управління міні-державою (сім'єю).

Обов'язковими вимогами сімейного союзу були:

 1. Чітка Вертикальна Ієрархія Правління: глава сім'ї — член сім'ї — дитина. Субординація зверху донизу.
 2. Майже рівноцінній розподіл праці, прав, обов'язків між членами сім'ї для поліпшення матеріальних статків.
 3. Персональна відповідальність кожного члена сім'ї за плоди своєї праці.
 4. Взаємна повага, терпимість до думок - слів-вчинків кожного члену сім'ї. При необхідності - підтримка, допомога кожному.
 5. РАдісне ставлення до праці, гармонія з навколишніми оточуючими живими істотами і планетарними об'єктами.
 6. Обов'язкова участь кожного в процесі Навчання - Творення - Вдосконалення. Обов'язковим Правилом кожного трипільця було дотримання чистоти думок, слів, вчинків. Духовні лідери навчали громадян тієї Істини, що будь-яка людина є інформаційною дуальною істотою. Думки-слова- вчинки кожної людини залежать від об'єму і змісту тієї інформації, яка наповнює її тіла. Саме по цій причині вимогою трипільської спільноти було дотримання дев'ятого Правила Творення: Інформаційне наповнення людини і третього Правила Вдосконалення: Виконання Правила Золотої Середини.
 7. Кожна людина знала, які думки, слова, вчинки є нечистими, брудними, руйнівними і які думки, слова, вчинки є Чистими, Світлими, Творчими (див. характеристику інформаційної істоти - Противника Задумів Творця і СпівТворця Задумів Творця - розділ нульовий цієї книги).
 8. Кожен трипілець знав, що за умови наповнення більше 50-ти відсотків об'єму своїх тіл інформаційним брудом, людина приречена бути хворою, збитковою, руйнівною. Усвідомлюючи цю обставину, людина повинна повсякча с контролювати зміст своїх думок, слів, вчинків і щоденно наповнювати себе інформацією чистих молитов - Живи х Слів!

Сьогодення і майбутнє України

1. Що означає нинішня назва нашої держави - Україна?

Аналіз: УК-РА-ЇНА.

Ук — слово означає мудра (антитеза неук - неосвічений). Ра - слово означає Сонце - Творець. Іна - слово Ін означає громада, держав а (дуальне слово Ян — яскравий лідер).

Висновок: назва нашої держави - Ук- Ра-Їна означає «Мудра держав а Сонця»!  

Ця назва - найвищий щабель прагнення людини Досконалості!

Постає закономірне запитання: хто ми є - ті, які проживають на території України?

Ми є українці, нащадки Величної, Духовно-культурно-працелюбної людської цивілізації Аратти, Трипілля. Ми є громадяни України - мудрої держави Сонця! Сонця, яке дарує тепло, РАдість, Світло!

В чому велич нашої людської цивілізації?

 • Ми - людська спільнота, яка одна з найперших представників п'ятої раси отримала ПРАво користуватися Словом - Інструментом Творця! (не менш ніж 22 тисячі років). Ми, громадяни України, є представниками людської спільноти, яка пройшла надзвичайно потужний, Світлий, Духовний Шлях, в часовому вимірі - не менше ніж 22 тисячі років! Цивілізація визначається: - спроможністю людини промовляти Слова (джерело Інформації); - завдяки формуванню мови Творити не лише знаряддя праці, предмети буття, ростити пшеницю, овочі, фрукти, які корисні людській спільноті, а також жити в Світловій Єдності з Творцем; - пізнавати Правила Творця; - жити, дотримуючись Правил Творця, Творити гармонійні Світи!
 • Ми — одна з найперших представників людської спільноти, кожен громадянин якої ще з часів існування Аратти взяв на себе персональну відповідальність за: - постійне Світлове Єднання з Творцем; - пізнання, вивчення Правил Творця; - Навчання - Творення - Вдосконалення згідно Правил Творця. Нажаль , останні декілька сотень років деякі громадяни-українці позабули, що ми є Послідовниками Задумів Творця. Але початок третього тисячоліття нашої доби засвідчив, що Пам'ят ь Творця повертається до наших співгромадян!
 • Ми - українці, незважаючи на ту обставину, що останні декілька сотень років, як і багато інших представників людської спільноти, існували майже в ізоляції відТворця Всесвіту, спромоглися дати багато корисних плодів для людської цивілізації всього світу. Так, в 20 столітті 14 українців (наших співгромадян і представників української діаспори) стали лауреатами Но- белевської премії!г) Ми є українці - людська спільнота, яка прагне йти Шляхом Навчання - Творення - Вдосконалення: - планує, - формує, - реалізує, - мате­ ріалізує нові, гармонійні, прекрасні Світи!

СУБСТАНЦІЯ ПОВНОТИ

Від Думки - до Матерії, Від Бажання - до Реалізації, Від Віри до Події, Від прагнення - до Здійснення Визначаю формування Прекрасних Світів!

Живе Слово - це джерело Світла, здоров'я та успіху!

Спочатку - аксіома, а потім запитання і відповіді на них.

Аксіома: Людина - це триєдина або двоєдина втілена Сутність, яка є дуальною інформаційною істотою.

Поясню докладніше: Триєдина втілена Сутність складається з трьох тіл -Дух, душа, фізична плоть. Двоєдина втілена Сутність складається з двох тіл - душа та фізична плоть. Як триєдина так и двоєдина втілена Сутність - людина - складається з двох інформаційних істот антагоністів: Спів Творця і Противника Задумів Творця.

Слід нагадати 12-е Правило Творення: Поведінка людини. Поведінку людини визначає не рівень освіти, не життєвий досвід, не сімейний стан, не матеріальний статок, а об'єм Світла її Духу і душі.

Будь-яка Світла, чиста, добра людина може стати брудною, руйнівною, злою, якщо вона не дбає про постійне наповнення Світлом своїх тіл! Наповнювач Світлом - Інформація Творення - Живе Слово!

Уточню вищесказане: зміст думок, слів, вчинків людини повністю залежить від змісту інформації, яка наповнює її тіла! Світлі, Чисті, Творчі думки, Слова і вчинки формуються завдяки наповненню Світлою, Чистою, Творчою Інформацією. Як приклад, джерело цієї інформації - Жив е Слово! Що таке Живе Слово? Живе Слово - це тексти, зміст яких відображають Задуми Творця Всесвіту.

А якщо тіла людини щоденно наповнювати брудною, нечистою, руйнівною інформацією, наприклад, страху, заздрощів, тривоги, егоїзму, ворожнечі, жадібності, брехливості, така інформація формує хронічне захворювання на всіх трьох людських тілах в чотири послідовні етапи:

 • 1- й етап - Ініціація (Початковий) - у вигляді інформаційного блокування певного сегменту Духу.
 • 2- й етап - Причина (Фундаментальний) - у вигляді інформаційного блокування певного сегменту душі.
 • 3- й етап - Процес (Реалізація) - у вигляді інформаційно-енергетичного блокування певних енергетичних центрів.
 • 4- й етап - Наслідок (Матеріалізація) у вигляді інформаційно-енергетичного блокування певних сегментів фізичної плоті.

Кожен з чотирьох послідовних етапів захворювання формується протягом трьох місяців. Iншими словами - необхідно 9 місяців для того, щоб сформувалося і зафіксувалося хронічне захворювання на трьох людських тілах і реалізувалися вже на рівні фізичної плоті його клінічні прояви. А тепер - запитання і відповіді на них:

1. Як давно існує метод Інформотерапії Живим Словом?

Відповідь: Теоретичні розробки та апробацію методу !нформотерапії Живого Слова я розпочав в 1995 році. Практичне лікування цим методом я розпоча в з 1999 року. Успішно завершив експертизу на базі Асоціації народної медицини України, отримав ліцензію МОЗ України на медичну практику в галузі народної та нетрадиційної медицини.

2. Наскільки ефективним є метод Інформотерапіг Живим Словом?

Відповідь: Я працюю більше 24 років в якості лікаря-хірурга, терапевта, начмеда, головного лікаря районної лікарні і лікаря Інформотерапії Живим Словом. Я з повною відповідальністю хочу сказати, що цейметод лікування є дивовижним, в багато разів ефективнішим, ніж будь-які інші знані мною методи медицини! Хочу навести лише декілька показових прикладів лікування тих захворювань, які в усьому світі вважаютьс я невиліковними:

 1. Розчинення атеросклеротичних бляшок в коронарних артеріях у хворих ішемічною хворобою серця з відновленням структури і тонусу міокарда (серцевого м'яза) і збільшення фракції викиду крові з 37% до 63% !!! Щоб було зрозумілим - 37% - це стан серця, який передує клінічній смерті, 63% - це стан серця 20-річного хлопця!
 2. Розчинення атеросклеротичних бляшок в судинах головного мозку з повноцінним відновленням кровопливу і забезпеченням тканин мозку киснем і поживними речовинами у хворих атеросклеротичною енцефалопатією з дефіцитом кровопливу до 60%! Після лікування Живим Словом - 100% повноцінне відновлення кровопливу!
 3. Ліквідація дихальної недостатності, розчинення рубців в легенях у хворих пневмосклерозом!
 4. Відновлення структури, функції клітин печінки при тяжких хронічних дегеративних враженнях її!
 5. Відновлення повноцінної гормональної функції щитовидної залози у хворих з тяжкими формами гіпотіреозу (коли вони десятками років вживають штучні гормони, щоб забезпечити своє життя)! Інформотерапія Живим Словом в багатьох випадках дозволяє повністю відмовитися від шкідливої гормонотерапії!
 6. Високоефективне лікування безпліддя у жінок, пов'язані з: - ендометріозом; - аденоміозом; - полікістозом яєчників; - ановуляторним менструальним циклом. У чоловіків відновлення повноцінної спро­ можності запліднення при анізоспермії.
 7. Відновлення повноцінної структури і функції кісток кульшових суглобів при де - геративних коксартрозах, навіть при асептичних некрозах головок стегнових кісток!.

I багато інших прикладів. Я назвав ті випадки захворювань, які будь-якими іншими медичними засобами, окрім методу Інформотерапії Живим Словом, неспроможні бути подолані.

3. Як багато ускладнень виникає в процесі лікування Живим Словом?

Відповідь: Жодного! Лише інколи - легкі загострення. Це, на мій погляд, і за визначеннями пацієнтів, які вже лікувалися Живим Словом, самий гармонійний метод лікування всього людського організму!

4. Як довго необхідно лікуватися методом Інформотерапіг Живим Словом?

Відповідь: Для ліквідації одного захворювання зазвичай необхідно 3-4 Лікувальні Матриці Живого Слова. 1-у Лікувальну Матрицю читаєте 9-10 днів.4 Лікувальні Матриці - послідовно почергово, біля 40 днів. В середньому 40 днів необхідно дл я звільнення людини від хронічного захворювання методом Інформотерапії Живим Словом.

5. Чому хворіють люди?

Відповідь: Тому що їхні тіла щоденно, щогодинно наповнюються інформаційним брудом, який і є самою причиною захворювання.

6. Як формується захворювання?

Відповідь: За чотири послідовних етапи з фіксацією на всіх людських тілах.

7. Судячи з відповідей, будь-яке хронічне захворювання є інформаційно-енергетичним блокуванням певних сегментів Духу, душі і плоті людини. Це означає, що захворювання фактично є інформаційним забрудненням людських тіл?

Відповідь: Саме так. Брудна, нечиста, руйнівна думка - слово-вчинок формує захворювання в тілах людини. Тільки змістовна інформація спроможна забезпечити або руйнацію людських тіл або повноцінне здоров'я!

8. Що необхідно зробити, щоб запобігти виникненню хронічних захворювань? Які пігулки, ін'єкції ліків, медикаментозні препарати слід приймати, щоб запобігти виникненню хронічног хвороби?

Відповідь: Будь-які пігулки, ін'єкції ліків є недієвими. Більше того - в багатьохвипадках шкідливими. Пояснення просте - будь-які матеріальні засоби діють лише на рівні матерії - фізичної плоті. Наскільки ефективно діють вони на рівні фізичної плоті? Прочитайте інструкцію -анотацію з переліком протипоказів і побічних дій, стане зрозумілим рівень ефективності і шкідливості дії таких препаратів.

9. Чому медикаментозні препарати не спроможні ефективно лікувати хронічне захворювання?

Відповідь: Будь-які пігулки, ін'єкції ліків - медикаментозні препарати є матеріальними засобами. А будь-які матеріальні засоби спроможні взаємодіяти лише на рівні фізичної плоті і не спроможні взаємодіяти на рівні Духу і душі. Слід пам'ятати, що будь-яке хронічне захворювання завжди виникає, протікає і фіксується на всіх людських тілах, включаючи Дух і душу разом з плоттю.

10. Який засіб спроможний ефективно ліквідувати хронічне захворювання? Який засіб спроможний запобігти виникненню хронічної хвороби?

Відповідь: Лише Світла інформація, яка наповнює людські тіла, стирає інформаційний бруд і забезпечує наповнення людських тіл інформацією Світла, Чистоти і Творчості, забезпечуючи повноцінне здоров'я! Світлу інформацію формує Жив е Слово. Читання і озвучення Живого Слова забезпечує гармонійне здоров'я людських тіл!

11. Як практично впровадити оздоровлення Живим Словом?

Відповідь: Необхідно придбати одну з трьох книг О. В Філатовича: «Живе Слово Творить Життя!», «Правила Творення», «Життєво Важлива!». в яких надруковані Універсальні Форми Живого Слова. Інструкція правил читання і озвучення Універсальних Форм Живого Слова викладена в усіх трьох книгах. Звичайно, найкраще було б використати тексти всіх 9-ти Універсальних Форм Живого Слова, які опубліковані в трьох книгах: потрібно читати послідовно по 10 днів кожну Універсальну Форму Живого Слова двічі на день - всього 90 днів. Після завершення цього оздоровчого курсу Живого Слова варто продовжити підтримувати в Світлі свої тіла. Для цього рекомендується щоденно, один ра з в день читати- озвучувати Універсальну Форму № 6; - або Універсальну Форму № 5 Живого Слова; - або тексти Живого Слова згідно схеми, надрукованої в книжці «Життєво Важлива!» (розділ ^) .

12. Для чого так багато часу (майже 30-40 хвилин) щоденно витрачати на читання Живого Слова?

Відповідь: Ще ра з повторю аксіому: Людина - це інформаційна істота, зміст думок, слів, вчинків а відтак і здоров'я якої повністю залежить від змісту і об'єму інформації, яка наповнює її тіла!

Якщо щоденно не наповнювати тіла людини Живим Словом (Інформацією Світла), вони будуть наповнені інформацією бруду - нечистот, руйнації! Хочемо ми того чи ні - нас оточує і пронизує Інформаційне поле, складовою якого в більшості випадків є інформація бруду, нечистот, руйнації (джерело - засоби масової інформації: друковані, теле-, радіо-.)

Вибір в людини один із двох:

 1. Або заощаджувати в часі на читанні Світлої, Чистої, Творчої Інформації, дозволяючи брудній, нечистій, руйнівній інформації наповнювати людські тіла, формуючи, реалізуючи, матеріалізуючи хронічні руйнівні захворювання з втратою працездатності і прискоренням часу прощання з фізичною плоттю.
 2. Або щоденно читати, озвучувати тексти Світлих, Чистих, Творчих Слів - Живого Слова, забезпечуючи Світлом, Чистотою, Творчістю свої тіла і, відповідно, формуючи, реалізуючи, впроваджуючи здорове, активне життя і, відповідно, успішне сьогодення і майбутнє!

З побажанням міцного здоров'я і успіхів на Шляху Навчання - Творення - Вдосконалення!

Теги:

Схожі статті

 • 02.03.2016
  4228

  Зі здобуттям Україною незалежности ми почали пильніше придивлятися до своїх коренів, а заодно –

  ...
 • 19.02.2016
  2860

  Зачин. Договірна (людська ) «правда» хазарського штибу І істинна правда-віда Творця У Велесовій

  ...

Медіа