Психологія

03.03.2016

"Не дуріте самі себе..." — такими вічно актуальними словами вітчизняного Пророка відкривається "Хрестоматія української літератури" для 5-х — 9-х класів,

...
23.06.2016

Язичницька віра як найперша духовна система та ос­нова духовності нашого народу зародилась в природних умовах того далекого часу, коли людина була і

...
23.06.2016

"Всі дурні християнські інстинкти сидять ще в нас" (Ф. Нітше)

Довго ще будуть тяжіти над нашим народом

...
04.05.2016

Кожен народ чи нацiя увiходить у вселюдську iсторiю своїми традицiями, обрядами, звичаями, ритуалами i посiдає належне йому мiсце. Чим гуманнiшi,

...
30.01.2018

Свідомість

05.05.2016

Виростеш ти i почнеш дiзнаватись про славу героїв,
Батькову славу пiзнаєш i мужностi мiць непохитну.

...
14.04.2016

Куди піду? Куди тепер піду?
Де на землі земля обітована?
Казарми в Гефсіманському

...
15.04.2016

Людина як рід (людський рід, людство) реалізується в індивіді (як і в групах людей) різною мірою.

01.08.2016

У книзі на широкому фактичному матеріалі розглядається психологічна природа міфологічних джерел становлення української етнокультурної моделі.

06.09.2016

Вироби ткацтва в звичаєво-обрядовій сфері української жінки Як свiдчать результати культурологічних дослiджень, речi в системi традицiйної культури

...
05.05.2016

Чуєш, брате мiй, як перельотне, зальотне, огнiжджене на нашiй землi чорне птаство картавить над нашою долею? То ми сякi, то ми такi, а то ми зовсiм

...
22.09.2016

Людина знаходиться на межі двох світів: зовнішнього – видимого – матеріального, і внутрішнього – прихованого – духовного. Людина сприймає зовнішній світ

...
23.05.2016

Небагато знайдеться оптимiстiв, котрi б стверджували, що українське суспiльство знаходиться на високому рiвнi розвитку. Пошук шляхiв його оновлення,

...
04.05.2016

Якщо є вся ця реальнiсть… Перепрошую, хочу звернутись до всiх з одним проханням, молитовним проханням, включаючи останнього доповiдача: благаю вас, не

...
23.07.2016

Міф, міфологічна свідомість, які так активно обігруються у всіх жанрах словесної творчості як щось ефемерне, давноминуле, залишається таки фактом нашого

...
18.07.2016

Ми часто говоримо про давні глибинні витоки українського народу, його славну історію, але уникаємо розмов на морально-етичні теми. Чому? Причиною тому —

...
15.04.2016

Той, в кому природне і людське
не перемагають одне одного,
і зветься справжньою

...
10.03.2017

Розглядаються проблеми страху як змістоутворюючого фактора обрядових дій, пов’язаних з такою категорією покійників, як заложні, в межах міфологічних

...
05.07.2016

Оптимісти сподіваються, що багато до чого вони просто не доживуть.

13.04.2016

Нiкому так не шкодить демократiя,
як тим, хто до неї дорiс.
(Щось подiбне казав Вацлав

...
Подобається rid i vira?
Допоможіть зробити її кращою!

Ваша фінансова допомога дасть нам змогу активніше розвивати проект, впроваджувати нові рубрики та сервіси.

Зробіть покупку
будь-якого товару у нашому магазині
Замовте розробку сайту
10% від його вартості піде на розвиток порталу
Пожертвуйте кошти
Будь-яка сума буде корисною

Медіа