Спецпроект

Найдревнiшим медичним документом вважаються давньошумерськi клинописнi таблички з Нiпура – своєрiдний довiдник лiкаря кiнця третього тисячолiття до нашої ери.

З давнiх-давен український бог шлюбу та кохання називається Лель. Земною священною iпо стассю Леля вважався i вважається лелека. Трепетнi, лагiднi, майже нiжнi стосунки українцiв з лелекою

...

Феномен появи спiвцiв-музикантiв, так само, як поетiв, письменникiв, художникiв пов'язаний iз процесом еволюцiї та естетизацiї суспiльства.

Перш нiж почати виклад запропонованої теми, вкрай необхiдно чiтко визначитися з формулюванням основних термiнiв, за допомогою яких вона розкривається.

Медіа