родина

02.03.2020
Джерело: Кісь О. Подружні стосунки в українській селянській родині кінця ХІХ – початку ХХ століття // Українські жінки в горнилі модернізації. Харків: Клуб Сімейного Дозвілля, 2017. С. 5-31.

Медіа