Дослідження віри

Автор: Мирослава Горностаєва
27.01.2017

Продовження.

Частина 1: Сонце трисвітле -

...
Автор: Василь Чумаченко, Леонід Скиба
18.04.2016

У 1888 – 1990 рр. Німецький археолог Фелікс Фон Лушан знайшов у Сомалі статую головного божества оріїв відомого в літературі як «статуя Гадада» (статуя

...
13.06.2016
Джерело: журнал "Сварог", №6, 1997
27.01.2018

Словеси, що використовуються під час язичницьких обрядодійств - Волхвами, Жерцями, Кобниками, Кощунниками, Потворниками, Обавниками, Урядниками 

Джерело: http://yaro.dp.ua/statti/slova-obrada.html
Автор: Віктор Гаврилюк
26.06.2017

Дехто, намагається волхвів віднести до релігійних діячів. Нічого подібного. Волхви, ніколи не мали найменшого стосунку і до жерців. Хоча, можливо, якраз

...
Автор: Іван Франко
03.03.2016

Він збагачує самобутню духовну скарбницю Українського Народу. Нині, як бачимо, прийшов час, щоб ,,Сотворення Світу" появилося в кожній українській хаті,

...
Автор: Галина Лозко
10.06.2016

За легендами, зміст і сутність усіх релігій можна позначити числом 0 (нуль). Це давало наснагу атеїстам: на їхню думку, це мало означати, що Бога не існує.

...
Джерело: журнал "Сварог", №1, 1995
Автор: М.Козлов
21.03.2017

Зрозуміти повною мірою духовність українського народу, його ментальні особливості без детального дослідження його язичницького підґрунтя, зокрема уявлень

...
Автор: арійський щит
07.08.2018

Язичництво притягує до себе будь-яку допитливу і думаючу людину не тільки таємничими, часом незрозумілими обрядами, не тільки забутими, і витягнутими з

...
Автор: Галина Лозко
08.06.2016

Теоніми — імена Богів. Теонімія українського язичництва в Україні досі малодосліджена. Багатий матеріал дає нам Велесова Книга, де знаходимо понад сім

...
Джерело: журнал "Сварог", №2, 1995
Автор: Іван Просяник
26.04.2016

Все частіше и частіше останнім часом постає переді мною татове питання: таке просте, і водночас, таке мудре: «То глупаки, сине, в Києві нашого Бога

...
Автор: М.М. Козлов
11.03.2017

Розглянута проблема трансформації світогляду наших предків-язичників ранньохристиянської доби, що видбилося у віруваннях і культах представників пізніх

...
Автор: Галина Лозко
18.05.2016

Яко же видіти
не дав Богдаждь
будущини смертним,
тож восславимо

...
Автор: Юрій Карпенко
17.03.2017

Прийняттю християнства на Русі передувало кількатисячолітнє панування язичництва. Ясно, що за цей тривалий час язичництво обросло значним обсягом

...
Автор: Галина Лозко
13.06.2016

Я, людина нехристиянського віросповідання не належу я й до неорелігійних конфесій.

Джерело: журнал "Сварог", №6, 1997
Автор: Арей Рахмененко
11.05.2016

Сучасний стан людства характеризується рiзким загостренням усiх тих протирiч, якi накопичувалися протягом усiєї його iсторiї. А в кризовi перiоди, коли

...
Автор: Лариса Горенко
27.05.2016

У сучасних теоретико-свiтоглядних дослiдженнях актуальним постає проблема перегляду та переосмислення суб’єкт- об’єктної схеми традицiйної гносеологiї i

...
01.05.2017

Те, про що йде мова у подальшому описі, шановний друже, йде з далекої давнини нашої історії. Дізнатися докорінно про справи тих днів у звичайний спосіб вже

...
Джерело: kharakternyk.in.ua
Автор: Алесь Ясноок
17.03.2017

Хочу повідомити всіх про те, що так зване "християнство", яким іудеї задурили всім голови, спочатку було зовсім іншим. Дуже популярним в стародавньому

...
Автор: Галина Лозко
07.05.2017

Напевно, вже склалося традиційно, що на зламі епох завжди зростає прагнення звернутися до божественного, містичного, езотеричного. Тому не дивно, що на

...

Медіа