Дослідження віри

Автор: Мирослава Горностаєва
29.03.2017

"Не було неіснуючого, не було існуючого тоді
Не було ні простору-повітря, ні неба над ним
Що рухалося там? Де? Під чиїм захистом?
Що за вода

...
Автор: Галина Лозко
28.03.2017

Русалки – це переважно духи померлих дівчат, які пішли з життя передчасно. Найстрашнішими для людей були ті з них, які померли ображеними або мали злий

...
Автор: Галина Лозко
27.03.2017

Перелесник – літаючий дух, який заманює жінок і дівчат, кохається з ними вночі й забирає силу та вроду. Уявлявся в образі гарного, палкого юнака з

...
Автор: Шабо
24.03.2017

Великдень українці святкували не лише за багато сотень років до прийняття християнства, а й до народження самого Христа. Після весняного рівнодення день

...
Автор: Алесь Ясноок
23.03.2017

Волхви і чарівники періодично з'являються на сторінках давньоруських літературних творів. Вони бентежать народ, який забувши про своє хрещення, з боязкою

...
Автор: М.Козлов
21.03.2017

Зрозуміти повною мірою духовність українського народу, його ментальні особливості без детального дослідження його язичницького підґрунтя, зокрема уявлень

...
Автор: Алесь Ясноок
17.03.2017

Хочу повідомити всіх про те, що так зване "християнство", яким іудеї задурили всім голови, спочатку було зовсім іншим. Дуже популярним в стародавньому

...
Автор: Юрій Карпенко
17.03.2017

Прийняттю християнства на Русі передувало кількатисячолітнє панування язичництва. Ясно, що за цей тривалий час язичництво обросло значним обсягом

...
14.03.2017

Водяник – міфічний цар, який володіє всією водою у світі: ріками, озерами, болотами, водориями, морями тощо. За народними уявленнями,

...
Джерело: Мамаєва слобода
Автор: Алесь Ясноок
11.03.2017

Серед українських і білоруських вірувань зустрічається віра в переселення душ. Згідно з цими повір'ями (які були зафіксовані етнографами ще й на рубежі

...
Автор: М.М. Козлов
11.03.2017

Розглянута проблема трансформації світогляду наших предків-язичників ранньохристиянської доби, що видбилося у віруваннях і культах представників пізніх

...
Автор: С. В. Работкіна
07.03.2017

Досліджуються світоглядні ідеї та культові особливості неязичницького руху в сучасній Україні. Доводиться, що повернення до «віри предків» відбувається в

...
Автор: Галина Лозко
28.02.2017

Релігія – феномен духовного життя людства, його світоглядна основа, яка упорядковує щоденне життя і поведінку людини, а також дає змогу спілкування з

...
Автор: Галина Лозко
22.02.2017

Релігійна свідомість українців формувалася на грунті найдавніших уявлень про Всесвіт, які залишили нам у спадок попередні цивілізації – трипільська,

...
Автор: Алесь Ясноок
14.02.2017

Серед українських і білоруських вірувань зустрічається віра в переселення душ. Згідно з цими повір'ями (які були зафіксовані етнографами ще й на рубежі

...
Автор: Мирослава Горностаєва
10.02.2017

Початок.

Частина 1 Цей вогонь світлом скорив

...
Автор: Алесь Ясноок
07.02.2017

Історію про хрещення України-Русі започаткував київський монах Нестор-літописець. Він написав, що князь Володимир дав наказ: «Велю завтра хрестити, а хто

...
Автор: Галина Лозко
06.02.2017

Якось прочитала в столичній газеті статтю про прадавнє свято Колодія, де стверджується, що наш Предок-оріянин на світанку, "ставши обличчям на Схід,

...
Автор: Мирослава Горностаєва
04.02.2017

"Агні, що всім людям належить, 
народжуючись для князювання, 
світлом скорив темряву… 
Це перший жрець – подивіться на

...

Медіа