Наукова конференція "Буття українців"

Мистецтво Вiчної Сiчi – золота застiбка на вселенському поясi духовного знання, яке пiшло у свiт з України вiд часiв арiїв.

Нашi предки – давнi українцi –
були справжнiми екологами.
Вони передали нам Божi дарунки:
українську мову, землю,

...

На сьогоднiшнiй день проблема здоров’я — найпоширенiша i найважливiша проблема людства. Перша причина послаблення здоров’я людей — теперiшня екологiя та харчування ненатуральними продуктами.

Найдревнiшим медичним документом вважаються давньошумерськi клинописнi таблички з Нiпура – своєрiдний довiдник лiкаря кiнця третього тисячолiття до нашої ери.

З давнiх-давен український бог шлюбу та кохання називається Лель. Земною священною iпо стассю Леля вважався i вважається лелека. Трепетнi, лагiднi, майже нiжнi стосунки українцiв з лелекою

...

Феномен появи спiвцiв-музикантiв, так само, як поетiв, письменникiв, художникiв пов'язаний iз процесом еволюцiї та естетизацiї суспiльства.

Перш нiж почати виклад запропонованої теми, вкрай необхiдно чiтко визначитися з формулюванням основних термiнiв, за допомогою яких вона розкривається.

Медіа