Наукова конференція "Буття українців"

Слово, моя ти єдина зброя,
Ми не повинні загинуть обоє!
(Леся Українка)

То буде їхнє вороття
під неба синю гать.
Так смерть народжує життя,
Щоб смертю смерть попрать.
В. Сосюра

...

"Не йдіть за тьмою, а йдіть за Світлом
Бо ті, що йдуть за Тьмою згинуть дочасно"
Віди

Життя, котре ми проживаємо, а також світ,
в котрому ми живемо, залежить від нас.
Масару Емото

У контексті національної ідеї превалює етнічна складова. Але етнос має свою окремішність (територіальну, генетичну, культурну, мовну, звичаєву) і свої живі зв'язки з Усесвітом.

Був звичайний вересневий день. Треба було їхати у справах до мiста. Я сiв у потяг метро i, несподiвано для себе, ввiйшов у стан незнайомого, незвичайного свiтосприйняття довколишнього – стан

...

Нашi предки давнi українцi були справжнiми екологами.
Вони передали нам Божi дарунки: українську мову, землю, традицiї i звичаї

...

Український танець «Гопак» у кожнiй країнi свiту знають як вiзитку України. Немає i в Українi фольклорного танцювального ансамблю, в репертуарi якого б не було знаменитого Гопака чи людини, яка б

...

Бойове мистецтво дуже сильно впливає на фiзичний i психологiчний стан людини. Бойове мистецтво формується i розвивається завдяки цiлеспрямованiй працi людини.

Медіа