У книзі на широкому фактичному матеріалі розглядається психологічна природа міфологічних джерел становлення української етнокультурної моделі.

Методами історико-психологічного, порівняльного аналізу розкриваються важливі аспекти міфологічних образів та особливості їхнього опредмечення як основи традиційної символіки. З’ясовано несподівані кореляти між міфологічними відомостями та сучасними науковими уявленнями про світотворчі процеси. Викладаються провідні тенденції формування моделей поведінки, життєвих настановлень, ціннісних орієнтацій міфологічного походження. Розрахована на фахівців у галузі історичної та етнічної психології, педагогів, студентів, усіх, хто цікавиться таємницями походження та психологічною сутністю української культури.

 

ЗМІСТ

Передмова
Вступ
1. Від міфу до засад природовідповідності
2. Праісторичні чинники формування етнопсихотипу
3. Традиційність як соціально-психологічний механізм трансляції міфологічного досвіду
4. Психологічні передумови об’єктивації наочно-образної системи традиційності
5. Позанаукові знання у системі етнокультурних уявлень
6. Вияви традиційності у поведінкових стереотипах як знакових системах
7. Міфологічні джерела традиційності у сучасних наукових концепціях
8. Міфологічний образ життєтворення в українській етнопсихології
9. Від міфу до орнаментики як складної оберегової матриці
10. Космогонічні домінанти у структурі міфологічної свідомості
11. Особливості опредмечення світоглядних уявлень
12. Психосемантична диференціація і трансформація світоглядних уявлень
13. Міфологічні джерела календарних свят
14. Чинники глотогонії та історичної пам’яті у структурі етнокультурної моделі
15. Регулятивно-етнізуючі та соціалізуючі вияви традиційності
16. Етнокультурний потенціал державотворення у сучасних глобалістських реаліях
Висновки
Список використаних джерел
Додатки

Теги:

Схожі статті

Медіа