язичництво

Автор: Завалій Олександр
07.07.2017
Джерело: За матеріалами наукового бюлетеня Української Асоціації релігієзнавців і Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України «Українське релігієзнавство» №80.
Автор: В. Перегінець
14.05.2017

Медіа