Радiймо, українцi! В наш час вже неозброєним оком помiтнi не лише бажання, а i конкретнi справи, що ведуть до нашого вiдродження. Це нашi власнi справи! Вони мiцно спираються на багатотисячолiтнiй досвiд тих, хто жив на цiй землi. Вони народжуться з потреби однiєї люини i стають сенсом життя багатьох.

Так у Львовi у 2002 роцi була створена експерементальна школа, метою якої було формування здорової, розумної, вiдповiдальної, моральної – гармонiйно-розвиненої дiвчини на засадах українських традицiй в дусi любовi до України.

Засновниця цiєї школи, Катерина Вiталiївна Тарновська, довго не могла пiдiбрати назву. Перечитала чимало iсторичних книжок, тлумачних словникiв, дослiджувала мiфологiю, релiгiю i свiтогляд нашого народу, вивчала етимологiю слiв. А натрапивши на це слово в однiй з книжок, одразу iнтуїтивно вiдчула – ось воно – Асгарда. Так називалось мiсто, небесне поселення, фортеця богiв (жили там Аси-боги). Цiкавим є те, що доля Асiв залежала вiд Богинь. Етимологiчно ж воно розкладається на Ас – досконалiсть, Гар – вогонь, Да – Дана, уособлення води. Тобто Асгарда – це Досконале поєднання Вогню i Води. Дуже промовисте вiдображення гармонiї жiночностi i сили в українськiй жiнцi.

І тут потрiбно зазначити, що ця новостворена школа для дiвчаток – була школою... бойового мистецтва, а сама Катерина Вiталiївна – старанною ученицею засновника Бойового Гопака Володимира Степановича Пилата i чемпiонкою з козацьких бойових мистецтв. Сучасний свiт успiшно використовує безмежний потенцiал бойових мистецтв. І безперечно найряснiшi плоди вони дають, потрапивши на нацiональний грунт. Бойовий Гопак, є основою Асгарди, сприймається, як кажуть, i тiлом i душею i кожним, хто знайомиться з ним. Асгарда ж увiбрала в себе ту його частку, яка корисна i потрiбна саме дiвчатам i жiнкам, повнiстю враховує їхню анатомiю i психологiю. А щоб вiдобразити їхнi потреби, розробленi чотири напрямки:

 • Оздоровчий;
 • Спортивний;
 • Бойовий;
 • Фольклорно-мистецький.

Експерементальна Школа Асгарда мiцнiла, у неї з’являлось все бiльше прихильникiв i у 2004 роцi офiцiйно зареєстровано Громадську органiзацiю у Львовi, а потiм – Рiвненьську. Зараз створюється Київська.

Асгарда випускає книжки, представляє Україну за кордоном, на змаганнях, проводить лiтнi табори для дiтей i практичнi семiнари для дорослих, i має мережу гурткiв при школах i дитячих садочках.

Наступний проект, що вже на часi: Школа закритого типу.

В вашiй сiм’ї, де шанують свiй рiд, Батькiвщину, її минувшину i дбають про сьогоднi i завтра, зростає дiвчинка? Ви спiлкуєтесь вдома українською, ретельно фiльтруєте що читати, слухати, дивитись. І звичайно, що одягнути, з’їсти. У вас своє коло спiлкування. Але чи комфортно вашiй дiвчинцi, коли вона виходить назовнi? Адже третину її життя вона сприймає свiт, зовiм не схожий на той, що вдома. Чи робить це її кращою, здоровiшою, щасливiшою? Чи є вiд нього користь? Цi запитання маю вiд тiєї митi, як зрозумiла, що матиму донечку. Вiдповiдь ви знаєте самi. Тому не дивно, що коло тих, для кого цi запитання – це поштовх дiяти, зараз зростає як снiгова куля.

В цiй Школi матимуть можливiсть «зануритись» у життя повноцiнне, де все буде сприяти їхньому зростанню. Така Школа стане знахiдкою для тих сiмей, якi живуть в умовах, де не можливо або складно створити свiй осередок. При нiй будуть кiмнати, де сiм’ї дiвчаток зможуть гостити. Економитимуться кошти родин: транспортнi витрати, на щоденнi поїздки, час i сили дiтей i батькiв.

Звичайно, щоб вiдкрити Школу закритого типу, перепрошую за каламбур, маємо її «виростити». Першими зерняткама- ми стануть осередки Асгарди Школи гармонiйного розвитку української дiвчини при школах i будинках творчостi, де дiвчата шкiльного вiку чотири рази на тиждень матимуть заняття з:

 • Жiночого бойового мистецтва Асгарда
 • Хореографiї українського танцю
 • Спiву i театрального мистецтва
 • Рукодiлля
 • Історiї i культури українського народу

Жiноче бойове мистецтво дисциплiнує, виховує впевненiсть i вiдповiдальнiсть, загартовує до сучасного життя, фiзично розвиває тiло.

Хореографiя українського танцю вивчає основнi елементи українського народного танцю. Виробляє пластичнiсть, гнучкiсть, вiдчуття ритму.

Спiв i театральне мистецтво. Спiв вивчає основи музичної грамоти, а також українськi народнi, патрiотичнi, амазонськi, повстанськi пiснi. Театральне мистецтво мiстить у собi ораторське мистецтво, яке розвиває уяву.

Рукодiлля: шиття, вишивання, плетiння, макраме. Окрiм того вивчатимуться особливостi українських страв, i способи їхнього приготування.

Історiя i культура українського народу включає в себе вивчення великих постатей в iсторiї України, особливо жiнок, вивчення iсторiї українського народу i українських культурних традицiй.

Отже перший крок до великої мети – це створення на базi загальноосвiтньої школи в пiсля урочний час школи гармонiйного розвитку яка дiятиме 4 рази на тиждень: понедiлок, середа, п’ятниця, субота.

Графiк занять буде гнучким, тому що викладачi (якi вже зголосились i маємо переконання, ще i ще до нас приєднувати- муться) з своїми курсами i майстер-класами, матимуть перемiщатися вiд школи до школи. Поза сумнiвом, Асгарда «пустить корiнь» в рiзних куточках Києва. Набутий досвiд ляже в основу майбутньої Школи.

Як про нас дiзнаються? Язик, як кажуть, доведе. Це приказка має глибинний смисл. Говори – тебе почує той, хто вже чекає твоїх слiв. Говори українською про українських дiвчат i тебе почують батьки, якi цим переймаються.

Маємо на разi рiвняння з багатьма невiдомими: примiщення, оснащення, ученицi, вчителi. І саме батькам пiд силу це рiвняння розв’язати.

Теги:

Схожі статті

 • 10.05.2016
  3133

  Багато чого написано й наговорено про «козацьке виховання», та ясностi цьому мiфовi

  ...
 • 06.05.2016
  2170

  Визначення прiоритету iнтересiв дитини в усiх сферах життя держави та суспiльства закрiплено у

  ...

Медіа