Книги

Твір української національно-політичної думки початку XIX століття, де подано яскраво, часом у художній формі, картину історичного розвитку України від найдавніших часів

...

Порівнююча студія Д-ра М. Пачовского

Перший західноукраїнський альманах народною мовою, виданий у м. Буда (з 1873Будапешт) в 1837 році силами членів гуртка «Руська трійця» Маркіяном

...

Хто такий гуцул? Це гонорова й волелюбна лю­дина, яка може багато чого вибачити, але тільки не приниження власної гідності.

Книжка "НА ВІЧНУ ГАНЬБУ ПОЛЬЩІ" появи­лась була в Празі 1931 року, як видання Проводу Українських Націоналістів.

Отся книжечка була написана і видана Іва­ном Франком у Львові в 1896 році під заголов­ком "Радикали і попи".


Заснована під

...

Слов’янські вірування. Писемні джерела до вивчення курсу «Релігієзнавство» для студентів гуманітарного факультету денної форми навчання / Укладач В.О. Артюх – Суми: Вид-во СумДУ, 2009. – 126

...

 На пам'ять 9-го листопада 1843 року Княжній Варварі Миколаївній Рєпніній

Медіа