Книги

Книжка "НА ВІЧНУ ГАНЬБУ ПОЛЬЩІ" появи­лась була в Празі 1931 року, як видання Проводу Українських Націоналістів.

Отся книжечка була написана і видана Іва­ном Франком у Львові в 1896 році під заголов­ком "Радикали і попи".


Заснована під

...

Слов’янські вірування. Писемні джерела до вивчення курсу «Релігієзнавство» для студентів гуманітарного факультету денної форми навчання / Укладач В.О. Артюх – Суми: Вид-во СумДУ, 2009. – 126

...

 На пам'ять 9-го листопада 1843 року Княжній Варварі Миколаївній Рєпніній

ЛЕГЕНДА ПРО ШАКУНТАЛУ

Переклад: Павло Ріттер

Силенко Лев (1921 - 2008) - Духовний Учитель, великий Гуманіст, видатний мислитель, філософ, історик, письменник, номінант на Нобелівську премію, автор "Мага Віри".

...

У книзі на широкому фактичному матеріалі розглядається психологічна природа міфологічних джерел становлення української етнокультурної моделі.

Медіа