Зміст статті

 

Перелік використаної літератури

 1. Витвицький С.1993, Історичний нарис про гуцулів, Коломия, «Світ», 95с.
 2. Войтович В., 2007, Антологія українського міфу у 3т., Тернопіль «Навчальна книга – Богдан».
 3. Березовський І. 1984, Героїко-фантастичні казки, Київ, «Дніпро», 336с.
 4. В.Борисенко, Гримич М. та ін., 2007, Українська етнологія, Київ, «Либідь»,400с.
 5. Жайворонок В.В. 2006, Знаки української етнокультури: Словник-довідник, Київ, «Довіра», 703с.
 6. Жак Ле Гофф., 2007, Середньовічна уява, Львів, «Літопис», 350с.
 7. В.П.Даркевич 1988.Народная культура средневековья, Москва, Наука,
 8. Дельєж Р.,2008, Нариси з історії антропології, Київ,Видавничий дім «Києво-Могилянська академія»,287с.
 9. Дмитренко М.К., 2007 Замовляння, Київ, «Видавець Микола Дмитренко»,124с.
 10. Кузьмин А.Г., Карпов А.Ю., 1990, Златоструй. Древняя Русь. Х–ХІІІ вв., Москва, «Молодая Гвардия», 302с.
 11. Лінтур П.В, Туряниця Ю.Д.,1979, Казки одного села, Ужгород, «Карпати», 368с.
 12. Лубський В. І., Теремко В. І., Лубська М. В. 2008, Релігієзнавство: підручник, Київ, «Академвидав», 464с.
 13. Максимович М., 2002, Дні та місяці українського селянина, Київ, «Обереги», 187с.
 14. Москаленко М.,  Новикова М., 1993, Українські замовляння, Київ, «Дніпро»,309с.
 15. Москалець В., 2004, Психологія релігії, Київ, «Академвидав», 240с.
 16. Мусіхіна Л., 2011, Знахар. Календар, Тернопіль, «Діана плюс»,384с.
 17. Іларіон, митрополит., 1992, Дохристиянські вірування українського народу: Іст.-реліг. моногр. – К.: АТ «Обереги», 424с.
 18. Ю. Буряк, 2006, Міфи України. За кн. Георгія Булашева «Укр. народ у своїх легендах, реліг. поглядах та віруваннях». Київ, «Довіра», 386с.
 19. Сосенко Кс., 1994, Культурно-історична постать староукраїнських свят Різдва і Щедрого Вечера, Київ, «СІНТО»,360с.
 20. Українська фольклористика. Словник-довідник., укл. та загальна редакція М. Чорнопиского, 2008, Тернопіль, «Підручники і посібники», 448с.
 21. Українці: народні вірування, повір’я, демонологія, упор., прим. та біогр. нариси А. П. Пономарьова, Т. В. Косміної, О. О. Боряк, 1991,Київ, «Либідь»,640с.
 22. Черепанова С., 2008, Філософія родознавства, Київ, «Т-во «Знанння», 460с.
 23. Черній А., 2005, Релігієзнавство, Київ, «Академвидав», 352с.
 24. Чубинський П. П., 1995,Мудрість віків: ( Укр.. народознавство у творчій спадщині Павла Чубинського) у 2 кн., Київ, «Мистецтво», 224с.
 25. Шекерик-Доників П., 2007, Дідо Иванчік, Верховина, редакція журналу (видавництво) «Гуцульщина», 495с.
 26. Шекерик-Доників П. 2009, Рік у віруваннях гуцулів, Верховина, редакція журналу (видавництво) «Гуцульщина»,351с.
 27. Юрій М. 2006, Етнологыя: Навчальний посібник, Київ, «Дакор», 356с.
 28. Юрій М. 2007, Історія світової та вітчизняної культури: Навчальний посібник, Київ, «Дакор», 456с.
Теги:

Схожі статті