До нас, як і нині, мінялися зорі і ночі,
І небо, як нині, вершило одвічний свій плин,
Іди обережно в житах, ти ж не млин,
Ти мнеш не бур'ян, а блакитнії очі дівочі...
(Омар Хаям, переклад А.Кондратьєва)

Дані дитячого фонду ЮНІСЕФ, статистичні дані щорічної доповіді Інституту всесвітнього спостереження про прогрес до сталого суспільства свідчать про світову ситуацію в основних сферах життєдіяльності людини. Для постчорнобильської України найбільш актуальним є екологічна та оздоровча проблеми, які виникли внаслідок різкого порушення в ХХ ст. співвимірності і співвідношення людської свідомості, суті буття індивідуума з Матір'ю- Природою, із законами співіснування живих істот у світі.

Сучасні фізики стверджують, що життя Всесвіту, Землі й людини формується й здійснюється шляхом розумного задуму Творця. Сучасні астрономи довели, що у Всесвіті проявленої матерії 0,5%, решта 99,5% - непроявлена матерія та її енерговизначальна складова. Японський вчений Масару Емото, досліджуючи інформаційно-енергетичну складову води, довів залежність життєзабезпечуючої функції води від дії людини, тому що людина через думки, слова, пісні та музичні твори впливає гармонізуюче (оздоровленню) або дисгармонізуюче (ведуть до захворювань) на людину та природу. Дослідження,проведені в нашому інституті, виявили, що українські стародавні веснянки, наш національний одяг, давньоукраїнська відична система харчування мають оздоровче значення, тому за прикладом Японії, яка понад усе цінує національні скарби, ми обираємо стратегічний поступ до відродження знань пращурів.

Наша Концепція сталого й успішного екологічного, економічного, оздоровчого, соціального і узгодженого з Природою технологічного розвитку у всіх сферах життєдіяльності передбачає розвиток:

1. Біологічного (біо-динамічного, органічного, екологічного) землеробства для виробництва екологічно безпечних продуктів харчування із збереженням та відновленням родючості ґрунтів.

2. Об'єднань селян і городян - такі об'єднання успішно працюють у Франції, вони стимулюють селян до впровадження біологічного землеробства. Одночасно іде розвиток і захист селян на ділі.

У світі під біологічне землеробство використовують великі площі земель: Європа - 5,1 млн.га, Північна Америка - 1,5 млн.га, Латинська Америка - 4,7 млн.га, Австралія - 10,5 млн.га.

У Європі з 1993 року започаткована політика ЄС щодо підтримки фермерів біологічного землеробства.

Світовий ринок біологічної продукції, за яку платять значно дорожче і попит на яку значно перевищує пропозицію, у 2005 році становив близько 30 млрд.доларів США.

Споживання біологічної продукції дає збереження генофонду, народження здорових дітей, захист дорослих і дітей від хвороб та підвищення їх розумових здібностей.

3. Ефективних методик екологічної очистки та контролю якості питної води.

4. Науково обґрунтованих методик виявлення впливу довкілля на здоров'я людини, в першу чергу на здоров'я дітей (проблеми екопедіатрії). 5. Системи екологічної та валеологічної освіти дорослих і дітей на ґрунті української традиційної звичаєвої культури.

6. Свідомого ставлення до землі як до живої істоти, якою неприпустимо торгувати. Торгівля землею призводить не тільки до духовного занепаду, а й економічно невигідна: у США, де земля продається, 1 фермер годує 79 осіб, а у Ізраїлі, де земля не продається, 1 фермер годує 95 осіб.

7. Системи еколого-економічного поступу з аналізом наслідків людського впливу на природу, з ґрунтовним опрацюванням робіт Сергія та Алекса Подолинських, Миколи Руденка, Володимира Вернадського, інших мислителів та практиків.

Концепція оздоровлення охоплює:

1. Рекомендації ВООЗ:

1.1. щоденна дозована рухова активність;

1.2. природне натуропатичне харчування; у якому основу становлять цільні злаки, овочі, фрукти, насіння, горіхи;

1.3. звільнення від шкідливих звичок - куріння, алкоголізму, гіподинамії, інші;

1.4. максимальне використання природних факторів у системі оздоровлення.

2. Формування основ здорового буття на основі етики давньоукраїнської відичної науки.

3. Розвиток амбідекстральної (здатність добре володіти обома руками) культури в Україні.

4. Інформування громадян України про харчі, які сприяють накопиченню токсинів в організмі людини, про часткове усування негативної їх дії та про позитивні замінники. Зокрема:

4.1 білок сучасної модифікованої пшениці (завдяки впливу штучних хімічних сполук, які десятиліттями застосовувалися в сільському господарстві) став чужорідним і вступає в конфронтацію з організмом людини, викликаючи важкі алергічні захворювання у дітей і дорослих;

4.2 картопля стала "другим хлібом" тільки у ХІХ - ХХ ст., призвівши до алкоголізації, ожиріння, закрепів, діабету, простудних захворювань, інших хвороб цивілізації, через наявність у ній великої кількості крохмалю. Швейцарські педіатри стверджують, що вживання картоплі призводить до передчасної втрати зору і негативної дії на нервову систему.

4.3 заміна нерафінованих олій льону, рижію, гарбуза та інших на рафіновану соняшникову призвели до зростання серцево-судинних та інших хвороб цивілізації.

5. Науково-практичне дослідження і впровадження знань давньоукраїнської відичної науки. Сучасна західна медицина розглядає тільки тілесну оболонку людини, яка складає 2% структурного устрою людини, 98% - інформаційно-енергетичні оболонки, частина яких фіксується сучасними приладами (фото і кінозйомка в електронному полі високої напруги (Кірліанефект), метод біо-гальваніки.

6. Випуск оздоровчих рекомендацій по добовим, сезонним, річним оздоровчим циклам.

7. Продовження роботи з інститутом геронтології по темі: "Вегетаріанство -вирішальна складова в дослідженні довголіття на ґрунті української звичаєвої культури".

Враховуючи зростаючий інтерес представників альтернативної медицини до відичних методів, необхідно створити навчальну базу з відичної давньоукраїнської науки.

Марія Грицай

Теги:

Схожі статті

Медіа