Вергунець

синонім Перуна; згадується у ВК, дощ. 30: “Се Бога Ондере маємо, який є інший Перунець”, “Вергунець Ондере упаде на нас і зростить віна і злаки”; тотожний індійському громовержцю Індрі.

Поділитися

Медіа