Стильний буклет альбому з давніми світли­нами нагадує старий нотатник вояка, шо побу­вав з ним не в одному бою. Свій творчий доро­бок музиканти присвячують головнокомандува­чу

...

Медіа