Джерело: журнал "Сварог", №11-12, 2001

Стильний буклет альбому з давніми світли­нами нагадує старий нотатник вояка, шо побу­вав з ним не в одному бою. Свій творчий доро­бок музиканти присвячують головнокомандува­чу

...