В1701 р. під час церковного бу­дівництва у місті Чернігові було знайдено унікальні пам'ятки Рідної Віри - дві статуї язичницьких Богів зі щирого золота, інкрустовані кош­товним камінням. Очі одного з Бо­гів були виготовлені з двох великих блакитних самоцвітів. Однак, ці культові образи Рідних Богів були святотатськи знищені.

3Про рівень тогочасного христи­янського фанатизму можемо суди­ти з вчинку гетьмана Івана Мазепи, уславленого своїм внеском у роз­виток українського 'бароко", пере­важно у вигляді церковного будів­ництва. Він наказав переплавити священні реліквії й виготовити з них "царські врата': для храму Бориса і Гліба. Мазепа надіслав статуї до Ні­меччини і доручив якомусь невідо­мому майстру виготовлення цих во­ріт. По дорозі обидва коштовні са­моцвіти були вкрадені, але Мазепі про це не доповіли Кричущий зло­чин проти рідної культури підсилю­ється ще й тим, що гетьман Мазе­па, один з найосвіченіших держав­них діячів, і в думках не мав зроби­ти хоча б малюнки з цих статуй чи якийсь словесний опис.

Наруга над святощами не пройшла даремно, - скараний був увесь український народ: це і по­разка під Полтавою, і криваве зни­щення тисяч людей у Батурині, і, зрештою, й безславна смерть са­мого гетьмана на чужині. Чи ж воз­величила його християнська цер­ква за такі щедрі пожертви? Вона наклала на нього анафему, яку проголошує ось уже понад трис­та років.

Християни ж своїм церквобудівництвом зруйнували й Болдину гірку, місце давніх язичницьких свя­тинь у Чернігові. Вони порили ка­такомби, підземні монастирі (пе­черні лаври), де здійснювали свої "подвиги" численні монахи. Однак, сучасні рїдновіри-язичники досі вважають Болдину гору священ­ною. Недарма любив її великий сонцепоклонник Михайло Коцю­бинський. У церкві Бориса і Гліба нині розмістився музей стародав­ностей, де експонується й сумна карма гетьмана Мазепи - золоті "царські врата", а також дивовижні камені з образом Вогнебога.

Теги:
Джерело: журнал "Сварог", №17-18, 2005

Схожі статті

Медіа