Здоров'я нації та народна медицина

Автор: І.В. Гриценко
30.05.2016

Сучасний свiт перетворив поняття «тверезiсть» на незрозумiле поняття, яке часто пов'язують з релiгiйним сектантством. На справдi ж тверезiсть – це

...
Автор: Волелюб Добжанський
26.05.2016

Скiльки рокiв може жити людина?

Автор: Віктор Бабій
24.05.2016

Тему психiчного та духовного здоров'я дiтей, пiдлiткiв та молодi – ЗМІ обминають десятою дорогою. Подекуди можна подивитись та почути про стан фiзичного

...
Автор: Олександр Шимко
23.05.2016

Завжди найпоширенiшi i популярнi побажання серед людей – побажання щастя та здоров’я. Але ж насправдi, здоров’я i є щастям, бо його вiдсутнiсть не замiнить

...
Автор: Володар Куртяк
16.05.2016

Не у всієї ж молоді в очах одні до­лари - бага­тьом багне те традиційної романтики, пригод, можливості бути корисним, прислужитися

...
Автор: А.Кобзар
12.05.2016

Зростання захворюваностi i одночасне пiдвищення небезпечних для здоров'я i життя людини ускладнень фармакотерапiї диктує необхiднiсть пошуку альтернативних

...
Автор: М.П. Грицай, Г.П. Мегалінська, О.М. Дзядів, Є.В. Даниленко
12.05.2016

 

Еволюцiя груп кровi пов'язана з антигенами продуктiв харчування, аналогiчними А i В антигенам, вiдкритими Ландштейнером. [1, 2]. Цi антигени

...
Автор: Марія Грицай, Тетяна Дяченко
11.05.2016

Слово Аюрведа в перекладi з санскриту означає «наука життя». Ця наука – складова вiдичних знань, якi за свiдченнями Джавахарлала Неру (1). Володимира Шаяна

...
11.05.2016

Михайло Курик

Автор: Петро Матвієнко
29.04.2016

Хто ж то лукавий приховав лад людського буття i ввiв людство в оманливе iснування – хронiчнi, психiчнi i фiзiологiчнi болячки? Бо написав Шевченко про

...
Автор: Віктор Бабій
29.04.2016

Темі харчування в наш час присвячено багато книг і рекомендацій, але подана там інформація не вкладається в реалії життя, і багато з них так і пиляться на

...
Автор: Володимир Холошня
27.04.2016

Для чого людина народжується у ЦІМ СВІТІ?

15.04.2016

До нас, як і нині, мінялися зорі і ночі,
І небо, як нині, вершило одвічний свій плин,
Іди

...
Автор: Олександр Марчук
13.04.2016

Бойове мистецтво дуже сильно впливає на фiзичний i психологiчний стан людини. Бойове мистецтво формується i розвивається завдяки цiлеспрямованiй працi

...
12.04.2016

Нашi предки – давнi українцi –
були справжнiми екологами.
Вони передали нам Божi

...
Автор: Богдана Гриневич
12.04.2016

На сьогоднiшнiй день проблема здоров’я — найпоширенiша i найважливiша проблема людства. Перша причина послаблення здоров’я людей — теперiшня екологiя та

...
Автор: Василь Федорівський
12.04.2016

Найдревнiшим медичним документом вважаються давньошумерськi клинописнi таблички з Нiпура – своєрiдний довiдник лiкаря кiнця третього тисячолiття до нашої

...
03.03.2016

«Ми усі підсвідомо є язичниками. Не люблю священиків. Понад те скажу, що незабаром Ватикан буде знищений, християнська релігія занепаде і запанує

...

Медіа