Світояр

Автор: Світояр
19.06.2017

Відповідь. Коли людина цілісна - вона нормальна. Роздвоєння особистості має медичний термін-шизофренія. А розтроєння? Я так міркую, що таке надпатологічне явище називається

...
Автор: Світояр
10.11.2016

“Коли буде знайдений серед тебе... чоловік або жінка,.. що пішов би служити іншим Богам, і вклонявся б їм, та Сонцеві або Місяцеві, або всім Зорям небесним, то... вкаменуєш їх камінням, і вони

...
Автор: Світояр
24.06.2016

Якщо поглянути на статевий склад людей, які найбільше відвідують церкву, на тих, хто найбільше поширює і захищає християнство, то можна неодмінно сказати, що це — жінки. І запитуєш себе: що їх

...
Автор: Упорядник Світояр
01.06.2016

Лiкування глиною

Автор: Світояр
16.03.2016

Головний зміст Ісусової політики ніяк не можна причислити до політики утвердження сім’ї й сімейних стосунків.