Лариса Горенко

Автор: Лариса Горенко
27.05.2016

У сучасних теоретико-свiтоглядних дослiдженнях актуальним постає проблема перегляду та переосмислення суб’єкт- об’єктної схеми традицiйної гносеологiї i створення нової концептуально-фiлософської

...

Медіа