Арей Рахмененко

Автор: Арей Рахмененко
11.05.2016

Сучасний стан людства характеризується рiзким загостренням усiх тих протирiч, якi накопичувалися протягом усiєї його iсторiї. А в кризовi перiоди, коли руйнуються життєвi устої, змiнюється

...

Медіа