У рубриці про мову продовжуємо очищувати її від неправильного слововживання.
Сьогодні мова піде про наголоси.

Як відомо, акцентологія —  розділ мовознавства, що вивчає систему словесних наголосів та історичні зміни їх в окремій мові або в групі споріднених мов.

Утім, якщо в інших мовах наголос закріплений на конкретному складі, з українською цього не сталося. Не всі слова мають мотивоване пояснення, чому варто наголошувати так, а не інакше. Наразі це сумно. Та все ж перейдімо до теми ближче.

Як правило, приклади помилок беру із життя. Ця підбірка створювалася так само:)

1. Оди́надцять — одинáдцять

За такою логікою говорили б "двáнадцять", "тринáдцять" тощо. Числівники тримають наголос на з'єднувальній літері. Припускаємо, що хибний наголос це слово отримало через вплив російської мови. Адже там — "оди́ннадцать".

2. Нóвий — нови́й

Прикметники здебільшого мають наголос на останньому складі. Насправді це слово колись мало подвійний наголос. Але вже впродовж тривалого часу за ним закріпився акцент на другому складі.

«Нове життя нового прагне слова» (М. Рильський).

3. Вíдомості й відóмості

Тут слід пояснити.

"Вíдомості" вживаємо, коли говоримо про документи.

Інше значення — коли мова про інформацію. Наприклад, відóмості про Тараса Шевченка.

4. Чарíвна — чарівнá

Тепер, коли захочеш зробити комплімент, будеш знати, як він має звучати:)

5. Фейсбýк — Фéйсбук

Хоч такого наголошування досі немає у словниках, проте варто опиратися на думку мовознавців, які є авторитетом. Професор Олександр Пономарів зазначив, що саме так наголошують англійці, тому доречно, що й українці так робитимуть. 

Джерело: https://uamodna.com/articles/akcenty-nagoloshuemo-slova-pravyljno/
 

Медіа