Земебог

1) ім'я Бога Землі згадується у ВК, дощ. 36-А: “Се бо Ор-отець іде перед нами, і Кий іде з русами, і Щек веде плем'я своє, а Хорев хорватів своїх. І Земебог радіє з того, які то ми внуки Божі”;

2) від старослов'янського зємя – низький, первісно як відповідник чоловічого роду (пор. сучасне: чорнозем, глинозем).

Поділитися

 

Медіа