Саха

1) походить від скіфського сака – олень (пор. “сохатий”). З найменувань скіфських племен збереглися назви Сака, Саї-Сайхи. На думку А. Попова (“Історія Донського Війська” 1814), перською мовою “Козак значить Скіф”. Імена Коссайхи, Коссака, Козака, можливо, утворилися додаванням префіксів до основних скіфських найменувань Сайхи і Сака прикметників зі значениям: кос– білий і ка– головний, високий;

2) історична особа на ім'я Сах згадується у ВК, дощ. 6-Б – князь берендеїв. Племена берендеїв, які поселилися на берегах Дону після татаро-монгольської навали, стали називатися черкасами і козаками.

Поділитися

 

Медіа