Посвистач

ім'я Бога, що згадується в Густинському літописі та в польського історика Длугоша; П. Кулішем також записана в ХІХ ст. українська дума, в якій згадується Посвистач – Бог Погоди, аналог Стрибога – Бога Вітрів. Волхви викликали вітер з допомогою спеціальних замовлянь і посвисту – звідси Посвистач.

Див. ще Позвізд, Похвіст, Вихор.

Поділитися