Після падіння Новгорода Європа вперше зіткнулася з російською загрозою.

Приєднання Новгорода до Московії в 1478 році зруйнувало традиційний порядок спілкування російських земель з Лівонією. Це породило ланцюгову реакцію збоїв у торгівлі, практиці розробки та дотримання міжнародних договорів, сфері дипломатичного спілкування. Також почалося розміщення військ Московії поблизу лівонського кордону, збройні напади на Лівонську територію. Це призвело до формування в Лівонії і в усій Східній Європі уявлень про «російську загрозу».

novgorod1.1

У соціально-економічному, політичному і культурному розвитку Новгородська республіка істотно відрізнялася від інших російських міст, що здебільшого визначалося інтенсивністю його торгових контактів із Західною Європою. Завдяки торгівлі з містами Ганзейського союзу уклад життя Новгорода виявився адаптований до західноєвропейського стандарту. Цьому чимало сприяв і принцип рівності іноземців з новгородцями, закладений в основу правових норм, що регламентували їх ділове спілкування.

Новгородська земля являла собою щось на кшталт «буферної зони», розташованої на стику православного (російського) і католицького (лівонського) культурно-історичного простору. «Низові» російські землі, де подібні умови були відсутні, здійснювали свої зв’язки із Західною Європою за посередництва, головним чином, Новгорода (ту ж роль грали Псков і Литва). Після 1478, однак, ця гармонія була зруйнована. Московія, разширивши свої кордони аж до Лівонії, представляла собою відмінну від Новгорода, модель суспільного ладу, оскільки пристосовувалась до контакту не з католицьким Заходом, а з монголо-татарським Степом. Подібна Система виключала присутність європейських політико-правових систем, зокрема, західноєвропейського міського права, на якому спочивали традиції новгородсько-ганзейскої торгівлі («старини»).

Іван III добре уявляв економічне і стратегічне значення Лівонії і Ганзи, які відігравали важливу роль у постачанні Москві західноєвропейських товарів – в тому числі озброєння і стратегічної сировини, і в забезпеченні проїзду російських послів до Європи, а тому після підпорядкування Новгорода затвердив новгородсько-ганзейскую «старину» своєю «золотою грамотою». Але не надовго.

novgorod

Клавдій Лебедєв. «Марфа посадниця. Знищення новгородського віча»

Розпочаті переговори з Лівонією показали, що правові норми міжнародного спілкування, властиві новгородській «старині», підлягали скасуванню, оскільки вони повністю виключали волю великого князя. Іван III зажадав від ганзейців «челобітья», що означало для них відмову від принципу рівності сторін. У ганзейському розмовнику Т.Фенне (поч. XVII ст.) Значення слова «челобітьє» передано поняттям «supplication» (лат. Supplicare – ставати на коліна, припадати до ніг). Забезпечення лівонською стороною безпеки подорожей російських купців по Балтійському морю і зрівняльний порядок розподілу врятованих при корабельній аварії товарів, витребувані Іваном III при складанні договору, суперечили традиційній європейській нормі «кожен сам несе свій збиток». Ганзейцям ці вимоги здавалися свавіллям, але заради відновлення торгівлі вони пішли на компроміс з московитами. Втім, укладений в 1487 році торговельний мир сприймався ними з великою часткою скепсису, купці Ганзи розуміли, що Московія його скоро порушить

Переконаність вітчизняних істориків у намірі Івана III покінчити з монополією Ганзи в балтійській торгівлі та розвитку російського підприємництва більш ніж спірна, оскільки основний деструктивний імпульс щодо Ганзи виходив не з «антиганзейської політики» великого князя, а був побічним продуктом підганяння новгородського укладу до московського «стандарту».

Так, масова депортація новгородських купців і бояр в 1484-1489 роках обмежила можливості новгородської міжнародної торгівлі. Московські посадські люди, переселені великим князем в Новгород, не володіли діловими зв’язками, досвідом ведення заморської торгівлі, знанням кон’юнктури ганзейского ринку і правових основ міжнародного товарообміну; вони були, на відміну від новгородців, схильні до недовіри щодо «латинян». Зрештою, ніхто з них не знав балтійських мов.

Майже припинивши міжнародну торгівлю Новгорода, великий князь домігся лише того, що його піддані стали все частіше виїжджати в торгових справах до Лівонії, московитський експорт також був перенесений туди, і це забезпечило розквіт її економіки в першій половині XVI століття.

novgorod1

Північний схід Балтії, карта Олафа Магнуса

У 1494 році Московія закрила новгородську ганзейскую контору (Німецьке подвір’я). Це обернулося для Московської держави ганзейськими торговими санкціями, які напередодні російсько-шведської війни 1495-1497 років ускладнили підвезення озброєння, сировини, коней.

Одна з версій цієї бездумної, самогубної для Москви акції, така. Іван III вів в 1489-1493 роках з Максиміліаном Габсбургом переговори. Максиміліан відмовився від укладення військового і династичного союзу з великим князем Московським, і того це зачепило. Німецьке подвір’я було єдиною доступною йому «больовою точкою» імперії, і він продемонстрував Заходу ступінь свого роздратування, піддавши репресіям на його мешканців, в більшій мірі імперських підданих.У період новгородської незалежності врегулювання конфліктів здійснювалося на публічно-правовому рівні, від розуміння якого Іван III був далеким. Відсутність у лівонців достовірної інформації породжувало чутки про швидкий напад росіян, які концентрувалися в тезу про «російську загрозу» («Rusche gefahr») і завдяки налагодженим комунікаціям швидко поширилася за межі Лівонії.

Тим часом закриття Німецького подвір’я, арешти ганзейських купців в Новгороді і російських «гостей» у Ризі і Ревелі, а також заборонні санкції, затверджені навесні 1495 року Любекським ганзетагом, не поклали край російсько-лівонській торгівлі, але сприяли її якісній зміні. Не маючи можливості зберегти свої традиційні форми, вона продовжувала розвиватися у вигляді напівлегальної або «незвичайної» торгівлі (ungewonlicke kopenschopp), перемістившись з Новгорода в міста і торгові містечка поблизу російсько-ливонского кордону – в Дерпт, Нарву, на Неву і Лугу. Лівонські ландсгерри перепон їй не чинили, справедливо вважаючи, що збереження торгівлі вбереже їх від погіршення відносин з Москвою. Аж до початку російсько-лівонської війни 1501-1503 років російські купці користувалися в Лівонії правом «чистого шляху».

Лівонія ввела санкції: вивезення з країни стратегічних товарів – металів і виробів з них, пороху, сірки, селітри, а також коней був заборонений, що не виключало контрабанди. Політики заборон найбільш послідовно дотримувалася влада Ревеля, керуючись, однак, не ворожим ставленням до російських купців, а прагненням послабити своїх торгових конкурентів в Дерпті / Тарту і Нарви, які саботували виконання санкцій, але через дефіцит товарів, штучно створюваного Ревелем, і скорочення обсягів експортованих з Любека товарів змушені були також обмежувати торгівлю з Московією.

novgorod2

Щоб усунути небезпечну ситуацію, що виникла після розгрому Німецького подвір’я, магістр Плеттенберг в 1494-1497 роки вів переговори з великим князем з приводу звільнення заарештованих в Новгороді ганзейских купців, йдучи на компроміс з Іваном III. Він зламав, зокрема, опір Ревеля і Риги, які не бажали звільняти російських заручників, але великий князь порушив попередні домовленості, зажадавши від магістра видати суддів, які в Ревелі засудили на страту російського купця, а після того як в кінці літа 1496 шведи взяли Івангород, захотів покарати «лиходіїв» з числа тих, що брали участь в штурмі жителів Нарви.

Втім, потреба в нормалізації відносин з Ганза змусила Івана III звільнити ганзейських купців, за винятком чотирьох ревельців, яких збиралися тримати в ув’язненні аж до отримання великим князем задоволення за страту його підданого, хоча Лівонський магістр, до якого було звернуто його вимогу, через брак права втручатися в міську юрисдикцію був не в змозі її виконати. В результаті конструктивного діалогу все ж не вийшло, і переговори в Нарві закінчилися нічим.

З початком будівництва в 1492 році Івангорода ускладнилося становище справ на новгородсько-лівонському кордоні. Поява біля Нарви з її густонаселеною округою російської фортеці деформувало місцевий уклад життя. Лівонські селяни, які звикли рибалити уздовж російського берега Нарови, тепер жорстоко переслідувалися за браконьєрство, здійснюючи насильство над російськими купцями, що випадково потрапили в їхні руки. Службовці російського гарнізону через слабку дисципліну і погане постачання практикували систематичні «шкоди» (грабежі) на лівонській стороні, через що лівонцям, що жили в прикордонній смузі, легко вірилося в горезвісну «російську загрозу». Від них, жителів Нарви, страх перед росіянами і поширився далі в Європу.

Небезпеку для лівонців представляли дислоковані поблизу кордону російські війська, що включали мобільні і слабко дисципліновані загони дворянської кінноти і татар. Їх набіг на Лівонську територію у 1478 році і відсутність реакції з боку московської влади створили небезпечний прецедент.

novgorod3

Напередодні походу на Виборг Іван III планував завдати превентивного удару по Ревелю, через який шведи отримували солдатів, озброєння і гроші, а в період російсько-шведської війни 1495-1497 року періодично нагадував лівонцям про свою присутність акціями, які ті розцінювали як недружні і загрозливі ( блокування кордону, заборона плавань по Нарові, перекидання військ під Івангород). Навесні 1498 р року систематичним нападам піддалися орденські округи Маріїнбурга / Алуксне, Розіттена / Резекне, Лудза / Лудза, Нарви, Нейшлоса / Васкнарви, а також Дерптської і Ризької єпархії. Цей напад відрізнявся широтою охоплення, глибиною проникнення (до 100 км вглиб Лівонії), а також жорстокістю в поводженні з місцевим населенням.

Переконавшись у безперспективності подальших переговорів, магістр Плеттенберг влітку 1498 року остаточно відмовився від їх продовження і приступив до підготовки війни з Московською державою.

Головною причиною виникнення конфлікту між Московією з одного боку і Лівонією та Швецією з іншого, став розгром Великого Новгорода. Це зруйнувало традиційний порядок сповіщення російського і західно-європейського «світів» за допомогою своєрідного «адаптера». Його приєднання до Москви і послідовне руйнування основ організації республіки породило ланцюгову реакцію збоїв в торгівлі, практиці розробки та дотримання міжнародних договорів, сфері дипломатичного спілкування і т.д. Настороженість і страх лівонців, які добре знали звичаї і звички новгородців, але мали туманне уявлення про «московитів», поглиблювалися нерозумінням того, що відбувається, що було наслідком втрати російсько-Лівонського-ганзейскими відносинами свого публічно-правового характеру. Іван III, який став їх головним фігурантом, не вважав потрібним мотивувати свої політичні рішення, не схильний до компромісів і вважав кращими методи силового впливу, що давало європейцям привід говорити про тиранічний характер його правління.

(Цитати: «Великий Новгород кінця XV століття між Москвою і Лівонієй»; Марія Бессуднова, Вісник Санкт-Петербурзького університету. Серія 2. Історія, №2, 2013)

 

 

Теги:
Джерело: http://vsviti.com.ua/interesting/society/57714

Медіа