Господарство

“Хто контролює минуле,
той керує майбутнім. Хто керує майбутній,
той володіє сучаснім. ”

Джерело: «Персонал Плюс» № 16, 20—26 квітня 2005 р

Кажуть, що в паспортах нового зразка не буде запису про національність громадянина України. Якщо так, то це рівнозначне ліквідації самої української нації і всіх її ознак бюрократичним шляхом

...
Джерело: "Самостійна Україна", №37, жовтень 1992 р.

Прапор Русі - України. В одній з народних українських пісень зустрічаємо рядки «Ясні зорі, – тихі води», котрі дуже точно відображують цілу систему світоуявлень давніх індоєвропейців. Що мається

...

Кожна нація повинна мати свою гуманітарну ауру.

Зі здобуттям Україною незалежности ми почали пильніше придивлятися до своїх коренів, а заодно – й переоцінювати ті духовні вартості, до яких звикли, які довгі віки нам нав’язувались. Виявляється,

...

Медіа