В землі віки лежала мова
І врешті вибилось на світ.
О, мово, наче колискова!
Прийми мій радісний привіт.
Навік пройшла пора безславна...
Цвіти і сяй, моя державна...
Олександр Олесь, 1918 р.

Творець кожному етносу вділив рідну мову, наділив її своїм духом і силою стихії рідної землі. Тому будь-які дії, спрямовані проти мови русів- українців, розцінюються як посягання на Державний суверенітет і цілісність держави, а винні повинні притягуватись до кримінальної відповідальності як Державні злочинці.

Українська мова є Державною мовою титульної нації і засобом міжетнічного, міжнаціонального спілкування в Державі Україна.

про деякі політико-соціално-етичні вимоги до громадян і Держави

 • необхідно позбутися антигромадської і антидержавної практики призначення на державні і соціальні посади в залежності від партійної приналежності без врахування особистих якостей, здібностей і досвіду;
 • необхідно обмежити обрання і призначення на посади осіб без громадянства і іноземців;
 • обмежити та заборонити іміграцію в Україну в першу чергу осіб, що не мають спільного етнічного коріння, не знають державної мови її культурної, історичної і духовної спадщини, мають кримінальне минуле, мають шкідливі звички, а також заборонити іміграцію наркоманам, алкоголікам, сексуальним збоченцям і психічно хворим.
 • приймається законодавство, яким громадяни зобов'язуються забезпечувати свою життєдіяльність в інтересах суспільства та свого фізичного і розумового розвитку. Держава не турбується про тих, хто, маючи для цього можливості, веде паразитичний спосіб життя і ухиляється від суспільно-корисної праці, такі особи позбавляються державної підтримки;
 • держава приймає програми, які усувають і передумови появи і «діяльності»: лихварів, казнокрадів, тунеядців, волоцюг, шахраїв;
 • держава здійснює заходи по недопущенню і вилученню нетрудових доходів і майна і не допускає процентного визиску та переслідування;
 • необхідно створити законодавче забезпечення участі працівників в отриманні частки прибутків, але не менше 20 відсотків;
 • законодавчо закріпити заборону впливу міжнародних фінансових установ і фондів при отриманні державою коштів, які погіршують соціальні програми для населення, втручаються у внутрішні справи держави;
 • держава забороняє продаж і перепродаж земельних угідь зі спекулятивною метою, землі несільськогосподарського призначення переуступаються за цінами визначеними державними структурами, землі сільськогосподарського призначення можуть бути лише у довгостроковій оренді і користуванні тільки у громадян України
 • проводиться правова реформа по заміні системи законів, заснованих на так званому римському праві, на закони природного, етнічного, звичаєвого права титульної нації;
 • всі громадяни України повинні мати можливість отримувати безкоштовно вищу освіту і оволодіти спеціальністю в системі державної- народної освіти;
 • особлива увага буде приділятись відбору і освіті найбільш талановитих дітей, підготовці еліти нації;
 • для уникнення хибних процесів у вихованні і освіті молоді — запроваджується принцип постійної опіки і зайнятості дітей і молоді через клуби, гуртки, програми... Головна увага приділятиметься фізичному і психічному загартуванню, здоровому способу життя. Держава і батьки в цих програмах діють спільно;
 • політики, що застосовують політичну брехню і так звану чорно-піарну «доцільність» позбавляються права брати участь у виборчих процесах та займати посади і обиратись на державні посади;
 • всі власники і редактори засобів масової інформації повинні бути громадянами України, які не притягувались до кримінальної і адміністративної відповідальності за державні і соціально-етнічні злочини і порушення;
 • засоби масової інформації повинні подаватися державною мовою. Для представників інших етносів видаються програми і преса в межах їх розселення і у кількості необхідній для цих етносів і народностей.
Теги:
Джерело: З книги: "Вустинська книга вістей духовного творення Руси - України"

Схожі статті