Агень - Вогонь

Бождесьте - Божеський
Богансте - Багатство
Богьстви - Богування, служіння Богам
Будисце - Майбутнє
Брасве - Брат, Побратим
Венце - Обрядовий, житній вінок
Віергунь - Перун
Волоіні - Волинь
Воднищи - Водяники
Вщернь - Вечірній
Гипьтесте - Єгипет
Гмоть - Земля, грунт
Голомбь - Голуб
Дажде - Дощ
Домовищи - Домовики
Дондежь - Донині
Древлесть - Древність
Ереньце - Ярина
Жале, Жаліа - Желя
Житенець - Житниця
Жречіє - Жерці
Живенце - Живлющий, Оживлячий
Живодьба, Живоітва, Жизневе - Життя
Заженть - Луки, Пасовища
Замержеце - Замор'я
Злена - Зелена
Земевретень - Землетрус
Зимень - Зимовий
Ідеренще - Рабство, Полон
Іензенце - Язичники
Ітра - Ранок
Іявве - Ява
Киморіе - Кимерійці
Кобьм - Ворожіння
Колядь - Коляда
Крень - Джерело
Любве - Любов
Марьм - Мара
Матерсва, Матрьсва, Матьіре - Матір
Слава Молнііма - Блискавка
Мудра - Мудрий, Синій (блакитний)
Нардев - Родючий
Нінтра, Інтра - Перун
Ображе - Образи, Символи, Клейноди, Прикраси
Обіденосще - Обідоносиця
Облаки, Облаци - Хмари
Огнекуделице - Вогнехурделиця
Огнема - Вогонь
Огници, Огніца - Вогнища
Огнебже - Вогнебог
Одіеги - Одяг
Одревль - В давні часи
Омерше - Покійні
Отще - Батьківський
Перунько - Перун
Плено - Поля
Пожніе - Обжинки
Породице - Родичі
Пощаре - Вогні, Пожежі
Пощесте - Почесті
Праоце - Праотці
Пріа - Битва, Війна
Протще - Подарунок, Жертва
Радогщ - Радогощ
Радосще - Радощі, Радість
Радгоще - Святковість, Радість
Родіце, Родице, Родці - Родичі
Родниці - Джерела
Руга - Данина
Русе, Русенце, Русице, Русищи, Русо - Руси, Русичі
Рускень, Рущь - Русь
Сварегь, Сварець, Сварже, Твастеру - Сварог
Сваржець, Сварзенце - Сварожичі
Свенрожіа, Свражице, Стварего, Суране - Сварожий
Свразе - Сварга, Найвище Небо, Небо
Сварога Свентовенд - Світовид
Свікове - Звичаї
Сеще - Січа, Битва
Семьарегель, Семурьгль - Симаргл
Сківске Земе - Скіфська Земля
Славуні - Слов'яни
Скофіа, Скуфи - Скіфи
Скуфія - Череди, Стада
Слонце, Суна, Сунь, Суньце, Сурень, Суріа - Сонце
Сполете - Спілка
Старенце - Старійшини
Старотце - Старотці
Стрибгу, Стриб - Стрибог
Стребро - Срібло
Суря - Перуниця
Твариць - Творець
Теребо - Требище, Жертовник, Храм
Траяннен - Трояновий
Трглаве - Триглав
Трізень - Тризна
Трябоі - Треба, Поминальний обід
Троіань - Троян
Уде - Уди
Уронде - Урожай
Хопе, Хорпе - Гори
Хора - Хорс
Хорязе - Верхній Одяг
Црнобьзе - Чорнобог
Ченслобг - Числобог
Ире - Вирій
Щуре - Пращури
Ягнице - Огнище
Яри - Злаки
Ярьбгь - Яробог, Ярило
Ясунь - Ясне сонце
Яшень - Ячмінь

Теги:
Джерело: http://spadok.org.ua/starozhytnosti/velesova-knyga--zbirka-statey?fbclid=IwAR0IBn9DrTJyfwP2E_YarMVtjH73Qpwo6XiTINxrLCW6lgcRVSpSmjs3_fg

Схожі статті

 

Медіа