В українській академічній науці (і не тільки українській - тотальне панування аврамічної парадигми в освіті поширило цю тенденцію чи не на всю планету) відсутня усталена дефініція "НАТИВНА РЕЛІГІЯ" (від "нативний" в розумінні "вроджений").

Віряни кожної нативної релігії є рідновірами - за умови, що їхня расова приналежність збігається з расою, для якої відповідна релігія є рідною. Отже, рідновірами є європейці-асавіряни, європейки-вікканки, європейці-друїди, європейці-холотеїсти, понтиди-зороастрійці, прихильники шаманізму з інціанців Америки і з фінських та угрофінських племен Азії, віряни Тенґрі тощо. 
Як ви гадаєте, чи варто почати запровадження такої дефініції в Україні і з чого саме розпочати таке запровадження?

Чи має бути одразу проголошено метою внесення доповнень до Конституції щодо особливих прав нативної ралігії на території держави? В якому форматі?
Варто зауважити, що запровадження поняття "нативна релігія" одразу робить з усіх конфесій християнства на теренах Європи (і взагалі на всіх континентах поза Північною Африкою) т.зв. "інвазивну релігію". Християнство офіційно стане прийшлим чужинцем - як колорадський жук, амброзія, борщівник, рапана чи піраньї. Це зумовить значний спротив запровадженню поняття "нативна релігія" навіть просто в академічній і освітній сфері.

natuvna

 

 

Медіа