вірування

Автор: Алесь Ясноок
17.03.2017

Хочу повідомити всіх про те, що так зване "християнство", яким іудеї задурили всім голови, спочатку було зовсім іншим. Дуже популярним в стародавньому Ізраїлі було поклоніння "війську небесному"

...
Автор: Мирослава Горностаєва
12.03.2017

Людський розум прагне до чітких визначень того, чого він поки що визначити не в змозі. В релігієзнавстві таким поняттям є розуміння Найвищого Божества, Всевишнього. 

Автор: Алесь Ясноок
11.03.2017

Серед українських і білоруських вірувань зустрічається віра в переселення душ. Згідно з цими повір'ями (які були зафіксовані етнографами ще й на рубежі XIX-XX століть), душа, як правило,

...
Автор: М.М. Козлов
11.03.2017

Розглянута проблема трансформації світогляду наших предків-язичників ранньохристиянської доби, що видбилося у віруваннях і культах представників пізніх язичеських громад. У сучасній історіографії

...
10.03.2017

Арідник - за давніми віруваннями гуцулів, верховний дух Потойбіччя, прародитель Карпат. Цей мітологічний персонаж є найдавнішим в гуцульській архаїчній культурі та посідає особливе місце в

...
Джерело: Культурно-просвітницьке товариство "Спадщина Предків"
Автор: CRRU
09.03.2017

Цивілізаційні проблеми ХХ – початку ХХІ ст. (війни, революції, релігійні конфлікти) примусили науковців поглибитись у витоки цивілізаційних засад, без чого не  можливо зрозуміти причини

...
Автор: Алесь Ясноок
03.03.2017

Китай, Персія

Автор: Галина Лозко
02.03.2017

Термін фольклор походить з англійського Folk-lore, де folk означає “народ”, “рід”, “люди”, a lore – “знання”, “вчення, успадковане від предків з давніх часів”. Нині під фольклором прийнято

...
28.02.2017

Книга, написана Сергієм Піддубним, покликана дати відповідь на це складне питання над вирішенням якого працює чимало вчених уже багато років. Автор за допомогою аналізу багатьох джерел та фактів

...
Автор: Галина Лозко
28.02.2017

Релігія – феномен духовного життя людства, його світоглядна основа, яка упорядковує щоденне життя і поведінку людини, а також дає змогу спілкування з «надприродним» (вищим Розумом, Абсолютом,

...
Автор: Галина Лозко
22.02.2017

Релігійна свідомість українців формувалася на грунті найдавніших уявлень про Всесвіт, які залишили нам у спадок попередні цивілізації – трипільська, скіфська, слов’янська. Духовний досвід своїх

...
Автор: Василь Триліс
17.02.2017

Початок:

Частина 1. Основа перша фізична

Частина 2. ...

Автор: Алесь Ясноок
14.02.2017

Серед українських і білоруських вірувань зустрічається віра в переселення душ. Згідно з цими повір'ями (які були зафіксовані етнографами ще й на рубежі XIX-XX століть), душа, як правило,

...
Автор: Галина Лозко
06.02.2017

Якось прочитала в столичній газеті статтю про прадавнє свято Колодія, де стверджується, що наш Предок-оріянин на світанку, "ставши обличчям на Схід, накладав на себе знак Хреста", промовляючи

...
Автор: Ігор Макарук
03.02.2017

"…Я шукаю шукаючих.
Я чекаю допитливих.

Автор: Алесь Ясноок
02.02.2017

Етимологія

Автор: Алесь Ясноок
31.01.2017

Монотеїзм був створений Ехнатоном в древньому Єгипті а сама ідея і її розвиток - збір в одне ціле різноманітних видатних особистостей і характеристики всіх відомих раніше богів, хороші і погані

...
Автор: Мирослава Горностаєва
30.01.2017

Продовження.

Частина 1: Сонце трисвітле - Дажбог

Частина 2: ...

Автор: Мирослава Горностаєва
28.01.2017

Вночі Велес іде по Сварзі,
По молоці небесному
Іде до свого чертогу
І в зорях сідає до Воріт.
Там ми ждемо його
Щоб славоспіви почати
І славити Велеса
Од віку і

...
Автор: Мирослава Горностаєва
27.01.2017

Продовження.

Частина 1: Сонце трисвітле - Дажбог

Частина 2: ...

Медіа