Психофізичні основи управління організмом воїна Бойового Гопака

Психофізичні основи управління організмом воїна Бойового Гопака

 Слава Україні!

Говорячи про козацькі бойові мистецтва, ми перш за все маємо усвідомити все те глибоке, стародавнє, величне та багате підгрунття, на якому вони базуються, а також ті знання та вміння наших арійських пращурів, від яких вони беруть свій початок, спадщину яких вони подовжуюють. Що таке бойове мистецтво, чому саме мистецтво і про мистецтво в чому, насправді, йдеться мова. На мою думку - бойове мистецтво взагалі – це вміння виживати, ефективно діяти, досягаючи мети, перемагати своїх внутрішніх та зовнішніх ворогів в умовах високих психофізичних навантажень, небезпечних, а інколи і несумісних із життям, мислячи категоріями пересічного громадянина. Ще за 20 тисяч років до нас, наші славетні пращури, добре розуміли, що лежить в основі таких вмінь. Завдяки накопиченим, здобутим важким та небепечним досвідом знань, вони у перших книгах нашої планети – Ведах, індійських та китайських трактатах, створили та описали науку, яку, сучасна історія, чомусь приписує далеко не їх справжнім авторам. То знов виникає питання – яке ж воно, те основне вміння, необхідне воїну для ефективної діяльності в бойових умовах. Якщо коротко і просто – це мистецтво управляти собою – своїм внутрішнім світом, обставинами, фізичним тілом, психікою – тим всім, чим є цілисна людина.

Отже метою сьогоднішньої короткої доповіді - стисло донести основи науки управління собою, яка і є базою для народження, виховання та бойової діяльності вічного, безсмертного, непереможного арійського воїна, якого сьогодні ми називаємо козаком.

Матеріали та методи, використані мною в цьому дослідженні – це стародавні джерела інформації про будову людини як біоенергоінформаційної істоти, досвід власних наукових та емпіричних спостережень та практик.

Результати досліджень. Людина - біо -енерго- інформаційне істота, вона несе  в собі три основних складових - тіло або фізичний компонент , енергію, сюди відноситься психіка – душа (емоції, почуття, мислення), це біохімічні, електричні та енергетичні процеси в тілі і процеси які відбуваються між Людиною і навколишнім середовищем, і нарешті третя -  найголовніша частина – це Ідея – безсмертний Дух, який постійно відтворює себе для самовдосконалення, розвитку та самопізнання – Дух, створений за подобою Духа Творця, що є частиною духа Творця, який знає все про все і про всіх, для якого не існує часу і простору.

Тобто, організм людини – унікальна самовідновлююча система, мікроскомос – який повністю в деталях є подобою макрокосмосу, який діє за законами Макрокосмосу і є Творцем і частиною Творця Всесвіту. Цілісний підхід до людини розроблявся в світовій філософії та медицині з давніх-давен. Ці знання при сучасному їх прочитанні розширюють і поглиблюють наукову концепцію про Світі і Людину, сприяють її розвитку, доповнюють системне уявлення про Людину. Для більш глибокого поняття – зробимо невеличкий екскурс в минуле.

Найдавніша з тих, що збереглися - давньоіндійська система, являє людину як голограму Космосу (людина як Мікрокосм стосовно Макрокосму, тобто навколишнього світу). Структура її включає сім тіл, що складаються з тих же видів матерії, що і навколишній простір. Згідно з цим вченням, світ складається з матерії різного ступеня щільності. Речові та інформаційно-енергетичні компоненти в частинках цих видів матерій знаходяться в різних співвідношеннях: чим більше питома частка речового, тим грубіше, щільніше матерія і навпаки. Людина складається з таких самих видів матерії, що і оточуючий її Всесвіт, і за рахунок цього за резонансом може контактувати з відповідними світами. За ступенем щільності матерії, тіла людини складають наступний ряд: фізичне (найщільніше), ефірно-пранічному (або енергетичне), астральне (емоційне), ментальне або розумове (ділиться на "розум конкретний» - Кама манас або "розум бажань" і вищий , абстрактний - просто Манас). Далі слід тіло Мудрості-Любові-Інтуїції (Буддхі) і Істинне Я (Атем), на відміну від помилкового Его. Останнє являє собою Особистість, з якої людина ідентифікує себе в звичайному житті, але яка по суті своїй є набором одягу, інструментарієм, за допомогою якого справжнє Я проявляє себе в людині і отримує досвід життя. Після смерті чотири нижчих тіла руйнуються. Манас, Буддхі і Атем є духовною тріадою людини, його вічним початком і зображуються трикутником вершиною вгору. Нижчі чотири тіла зображуються квадратом. Сенс життя людини - в еволюції його свідомості, тому тіла, складові квадрату, з'єднані з духовної тріадою ниткою свідомості, життя - Антахкараною ( "срібна нитка").

Кожне тіло, згідно давньо-індійським знанням, має свій енергетичний центр - чакр (чакру) – к перекладі означає колесо. П'ять нижчих чакр є так званий сенсоріум, тому що на відповідних їм рівнях, пізнання відбувається за допомогою органів почуттів. Шоста чакра - Аджна є інтегратором і відповідає за шосте чуття (інтуїцію). Послідовно освоюючи енергії чакр, людина освоює житття тіла і тим самим розширює і піднімає свою свідомість. Останній чакрі (Сахасрарі) відповідає цілісний стан свідомості - Нірвана. Найкраще чакри проглядаються в ефірному тілі - у вигляді вихрових утворень на задній стороні хребта. Кожній чакрі відповідає певний звук, колір  - тобто рівень енергії. Там же через чакри, пов'язуючи їх по вертикалі, проходять три основних енергетичних каналу (наді). Починаються вони в першій чакрі, біля куприка, де "спить" життєва сила у вигляді змії Кундаліні, і виходять за межі організму через ніздрі, а центральний канал - через велике тім'ячко. Виділяються також ручні і ножні енергетичні канали, поряд з величезною кількістю більш дрібних. Таким чином, енергетична структура людини, якій в індійській системі надається велике значення, представлена ​​у вигляді «квітки» в ефірному тілі: Стебло (три канали, що йдуть уздовж хребта), коріння і листя (ножні і ручні канали) і віночок, у вигляді якого енергія розтікається над головою (т.зв.. "тисячопелюстковий лотос"). Працюючи з енергетичною структурою, можна прискорювати свою еволюцію, управляти процесами життєдіяльності, зміцнювати здоров'я.

З функціонуванням чакр пов'язані інформаційно-енергетичні потоки, звані п'ятьма пранами, які мають відношення до формування та функціонування фізичного тіла. Саме чакри, створюють ендокринну та нервову систему, потім органи та системи, кожна на своєм рівні, відповідаючи за їхнє формвання та фнкціонвання. Кожній чакрі відповідають первний ендокриний центр.

У давньоіндійському трактаті про Життя – Аюрведі, людина і її хвороби розглядаються згідно з теорією п'яти першоелементів (ефір, повітря, вогонь, вода, земля), теорії трідоша, або трьох принципів, що складають тіло (вата – повітря-вогонь, пітта – вогонь-земля, капха – земля-вода), і тріади життя - тіло, розум і духовну свідомість. П'ять першоелементів є носіями різних аспектів, але перш за все вони є динамічними характеристиками психо-фізичних та енергетичних станів, вазємодія яких відтворює весь Всесвіт. Поєднання цих елементів лежить в основі формування трьох дош, а поєднання останніх визначає фізичну та психологічну  конституцію людини, її цілі та задачі.

Психічна конституція визначається трьома якостями, трьома ментальними енергіями (раджас - рух, тамас - інерція і саттва - гармонія). Здоров’я – це коли є врівноваження тілесних і психічних властивостей. Рівновага его встановлюється через заспокоєння психіки та гармонізацію дош. Трідоша починають діяти на "стику" свідомості і тіла, де думка знаходить матеріальну форму, і тому через них можна налагодити діалог свідомості і тіла.

Існує три основних типи конституції людини в залежності від того, яка доша домінує. Встановлення типу конституції допомагає вибрати правильний режим життя, харчування, фізичні навантаження – тобто правильний спосіб управління собою.

Таким чином, давньоіндійські уявлення про людину характеризуються холістическим підходом, сприйняттям людини як цілісної в самій собі і єдиній із Світом. Ця чудово розроблена система з високою ефективністю використовується і в даний час і викликає до себе все більший інтерес медиків своїм природним, ненасильницьким принципом.

Другою гілкою знань про Людину і її здоров'я, що ефективно використовується в сучасній медицині, є давньокитайська система. Це вчення можна розглядати як прообраз системного підходу до людини, але розроблений на іншій основі. У ньому представлені не тільки структурно-функціональні аспекти організму, але і множинні зв'язки між елементами, що роблять людину єдиним цілим. Цікаво, що в характері цих зв'язків (активація, пригнічення, гальмування, протипригнічення) проглядається аналогія з сучасним уявленням про механізми самоорганізації біосистем.

Філософською основою давньокитайського вчення про Людину і її здоров'я є уявлення про дві світові першоенергії - Інь-Ян (відповідають давньоарійським Пракриті (ЯН)– та Пуруша-ІНЬ ), п'ять першоелементів (У-Сін-п'ять початків) і життєву енергію ЧИ – в давньоарійській системі це - ПРАНА. Інь-Ян є протилежними принципами, які в той же час взаємопов'язані, взаємообумовлені і здатні трансформуватися один в одного. Все життя є відображення цих взаємопереходів. П'ять Першоелементів (дерево, вогонь, вода, метал, земля, як "початок" для яких вважається "повітря" або "життєдайне дихання", слід розглядати як символи, категорії, аналоги фізичних станів та стихій навколишнього світу. Першоелементи знаходяться в постійному русі, вони мають різні властивості, але залежать один від одного і тісно пов'язані, підтримуючи відносний баланс. Функціонально ситеми і органи людського організму відносяться до різних першоелементів, крім того, вони розділені за принципом інь-Ян. Між ними існують множинні взаємні впливи, обумовлені потоками енергії Чі ,

Енергія ЧИ (прана) є однією з матеріальних основ функціонування організму і всі зміни в органах і системах є наслідком руху і зміни Чи. Вона вважається рівнодіючою всіх біоенергетичних процесів в організмі. Вона буває вродженою і набутою. Джерело набутої Чи - дихання і харчування.

Чи піддається змінам в організмі, буває різної якості. Її можна нарощувати і гармонізувати і за рахунок цього управляти своїм здоров'ям і організмом.

Енергія Чи циркулює по Інь-Ян-каналах і каллатералях (система цзин-Ло), які мають на шкірі точки зв'язку із зовнішнім середовищем - біоактивні точки. Раніше рахували, що ці точки (як і канали) не мають морфологічного субстрату (зазвичай розташовуються біля нервових закінчень або в судинній зоні), характеризуються рядом фізичних параметрів, зокрема, зниженням електроопору. Сьогодні є ряд спостережень, які доводять, що місця, де знаходяться тригерні та біологічно активні точки відрізняються морфологічно від інших зон тіла людини. Через систему покровів відбувається інтенсивний обмін енергією між організмом і зовнішнім середовищем. За станом біоактивних точок можна судити про функції внутрішніх органів (діагностика) і через ці ж точки можливо цілеспрямований вплив на організм (лікування). Система ЦЗИН-Ло, поряд з психо-нейро-гормонально-імунної регуляцією, забезпечує адаптацію організму до умов середовища. Фізичну природу цієї системи слід шукати в природі енергій. Очевидно, вона є китайським варіантом розробки індійського вчення про Наді. Біоактивні точки не є жорстко постійними за своєю величиною і активності, кількість їх також може змінюватися, зокрема, знижуватися під впливом несприятливих факторів (наприклад, іонізуючої радіації).

Система У-Сін, поряд з чисто соматичними, демонструє також психо-соматичні взаємозв'язки. З переважанням енергій певних першоелементів (і, отже, скпченнім її у відповідних йому органах) пов'язані певні емоційні стани. Так, дереву відповідає гнів, вогню - радість, воді - страх і т.д. Таким чином, старокитайській філософсько-медичній системі притаманний цілісний підхід до людини, що включає тілесний і психічний аспекти. І в цьому джерело інтересу до неї з боку сучасної науки.

У сучасній слов'янській традиції ми також зустрічаємося з холістичним підходом до людини. Життя людини (символом її є хрест) представляється в ній як завершений динамічний цикл, за яким слідує продовження (точка над хрестом). Людина – є Жінка і чоловік в поєднанні – Хрест уособлює єднання чоловічого та Жіночого – горизонтальна лінія – жінка, вертикальна – Чоловік, перекрестя – творення життя. Тільки об’єднання чоловічого і жіночого призводить до гармонії. З метою досягнення психо-соматичної гармонізації широко використовуються техніки роботи із свідомістю, які надають можливості надлюдині – управління своїм організмом в умовах змагань та боїв. Найефективніші методи роботи з надсвідомістю – це медитація, молитви, піст, ритуали, звуки, пісня, танець, масаж, які допомагають формувати високі стани свідомості і впливати на біополеву структуру. Прекрасно розробленими є системи гармонізації, які використовують водні та термічні фактори, біорезонансні впливу об'єкти природи і твори мистецтва. Таким чином, знаючи секрети само- й взаємодопомоги - ми набуваємо величезний потенціал з виживання та управління. Користуючись знаннями про біологічно-активні точки і рефлекторні зони, а їх на тілі людини більше 1500 тисячі - ми можемо впливати на внутрішні органи людини, на його енергетичний потенціал, тонус, працездатність, виживання, безпеки, можемо викликати знеболюючі , заспокійливі, загоюють ефекти і т.д. До зон швидкої допомоги відносять руки, стопу, вушну раковину, певні точки на тулубі – вздовж серединної лінії – під нижньою та над верхньою губою, на грудині, в області животу, голови..

Візьмемо для приклада руку або стопу людини. Звернемо увагу, що вона нагадує чоловічка, у якого голова - великий палець , вказівний і мізинець - руки. Середній і безіменний пальці - ноги. Тулубом в цьому випадку є сама долоня кисті або стопа. Про здоров'я хребта і спини можна судити по тильній стороні долоні-стопи.

Щоб  визначити чи є у вас хворі внутрішні органи , достатньо взяти простий не гостро - заточений олівець або зубочистку, попередньо зламавши гострий кінчик, ручку, або просто сірник. Гострим кінцем предмета, з однаковою силою, впливаючи на всі зони кисті і шукаємо самі больові точки, знаходимо на кисті больову точку, вона і буде проекцією органу, що потребує лікування. Щоб змусити працювати хворий орган, точку на кисті потрібно активізувати . Оздоровлення відбуватиметься навіть коли Ви, будете кінцем олівця в міру натискати на болючу точку. Потім потрібно щогодини масажувати цю точку подушечкою пальця. Рух має бути спрямовано за годинниковою стрілкою. Під час руху пальця проробляйте вібруючі рухи. Після 1-2 хвилин масажу змініть напрямок і зробіть ці рухи вже проти годинникової стрілки.

Такі ж цілющі зони ми маємо на обличчі, на стопі , тулубі - особливо вздовж серединних ліній. У разі поранення, інсульту інфаркту існують відпрацьовані (з власного досвіду застосування) прийоми, які можуть знеболити , зупинити розвиток некрозу , врятувати життя. Практично ми відпрацюємо ці прийоми під час Майстер-класу з питань само-та взаємодопомоги в ектремальних мовах бойових дій та спортивних змагань.

Таким чином крок за кроком, знаючи про свої можливості можна поступово опанувати свої здібності та справжні вміння, навчившись управляти собою та своїм організмом, саме цим мистецтвом досконало володіли відомі нам герої слеветної України - наші козаки-характерники – військові маги, знання яких сьогодні перетікає до Вас через традиції та практики Бойового Гопака. Слава Героям!